Sælg uden moms

Bygninger, der er påbegyndt opført før den 1. januar 2011, kan som hovedregel sælges uden moms.

Foto: Ole Lind

Den 1. januar 2011 blev der indført moms på salg af nye bygninger og byggegrunde. De nye regler om moms på bygninger omfatter dog kun bygninger, der er påbegyndt opført eller er væsentlig ombygget i 2011 eller senere. Hvis et byggeri eller en ombygning er påbegyndt før 1. januar 2011, kan bygningen derfor normalt sælges uden moms. Det gælder også, selv om byggeriet først færdiggøres senere.

Et byggeri anses for at være påbegyndt på det tidspunkt, når man er gået i gang med at støbe fundamentet. Det gælder både for fritliggende huse med eget fundament og for ejerlejligheder eller rækkehuse med fælles fundament. Ifølge Skatterådets praksis er det en betingelse for momsfrihed, at der er støbt et reelt fundament i jordhøjde og til frostfri dybde. Fundamentet skal desuden opfylde kravene til det projekterede byggeri. Pilotering er derfor ikke tilstrækkelig...

Læs også
Top job