Arbejdsgiverorganisationen Tekniq i opgør med overenskomstsystemet

Installationsvirksomhedernes arbejdsgiver- og brancheorganisation, Tekniq, ser det ikke som sin opgave at værne om overenskomstsystemet for enhver pris.

Det skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Man kan nemlig forestille sig en fremtid, hvor det ikke er et must for en medlemsvirksomhed at være dækket af overenskomst.

Tekniqs formand, direktør Søren Skræddergaard, luftede tankerne på organisationens generalforsamling i weekenden.

Nye former for medlemsskaber

Det er to kuldsejlede overenskomstforhandlinger med Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdet med at udarbejde en vision om, hvordan installationsbranchen ser ud i 2022, der har fået bestyrelsen i Tekniq til at diskutere alternative måde at være medlem på.

- Et skridt på vejen kan være at åbne for, at virksomhederne kan være tilknyttet eller associeret uden at blive overenskomstdækket. Det vil være en helt ny måde at være medlem af Tekniq på, siger Søren Skræddergaard.

Han understreger, at han er tilhænger af den danske aftalemodel, men at han er kommet i tvivl efter de strandede overenskomstforhandlinger med Blik & Rør.

- Det at forhandle overenskomst med Blik & Rør er som at gå på arbejdermuseet. Forbundet søger at fastfryse regler og et system fra en svunden tid. Jeg foretrækker, at vi fastholder den danske model, som har været med til at skabe et fleksibelt arbejdsmarked. Men som overenskomstsystemet er skruet sammen, kan en enkelt part blokere for nytænkning og modernisering af overenskomsterne, og så kan overenskomsterne blive en hæmsko for, at virksomhederne kan udvikle sig. Den danske model vil så ikke længere være et aktiv men en klods om benet. Derfor har arbejdsmarkedets parter et stort ansvar for at forny overenskomsterne og gøre det muligt for virksomhederne at udvikle sig, siger Søren Skræddergaard om sine tanker.

Falmede følelser

Direktøren understreger, at Tekniq ikke har noget ønske om at afvikle det nuværende overenskomstsystem, men ser det omvendt heller ikke som en opgave i sig selv at værne om det.

Forbundsformændene i Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk El-Forbund, der er Tekniqs to dominerende overenskomstpartnere, mener, at Tekniqs formand har glemt at tænke sig om, inden han skrev sin beretning til organisationens generalforsamling.

Læs også
Top job