Danske Bank nedlægger 75 stillinger

Tirsdag morgen har Danske Banks afdeling Corporates & Institutions meldt ud, at man nedlægger 75 stillinger. En stor del af disse job findes i Danske Markets. Yderligere 75 stillinger berøres.

Foto: Thomas Borberg

Danske Bank fortsætter med at trimme omkostningerne – denne gang er det i den tredjedel af banken der hedder Corporates & Institutions.

Chefen for C&I, Glenn Söderholm, siger til FinansWatch at banken beklageligvis her til morgen har måttet orientere medarbejderne om, at 75 medarbejdere bliver opsagt. Derudover vil yderligere 75 jobnumre blive berørt af de ændringer, man laver i afdelingen. Enten finder man frem til en frivillig fratrædelse, medarbejderen tager imod et nyt internt job eller også genbesættes den ledige stilling ikke. Den endelige fordeling af disse forskellige initiativer er i skrivende stund ikke på plads – men er her til morgen kommunikeret ud internt i banken.

”Vi har foretaget en række store investeringer i C&I for at kunne tilbyde vores kunder en mere komplet platform. Det vi gør i dag er at tilpasser platformen til det forretningsmiljø, som vi opererer i. Der er områder, hvor vi ser en faldende efterspørgsel hos kunderne og det er vi nødsaget til at reagere på,” siger Söderholm til FinansWatch.

Der er tale om afskedigelser, som rent geografisk rammer bredt i organisationen. Altså vil der blive uddelt fyresedler i hele Norden men også i London. I forhold til hvilke ansvarsområder i C&I de pågældende medarbejdere har arbejdet med, så siger Glenn Söderholm, at man foretager ændringer i hele værdikæden.

”Der er tale om stillinger i både front, middle- og backoffice-funktioner. Ændringerne skal også ses i lyset af, at kunderne på valutaområdet i højere grad i dag benytter sig af e-trading. Vi ser også en mindre omsætning på obligationsområdet, hvor den makroøkonomiske situation gør det svært. Omvendt ser vi stigende aktivitet på eksempelvis M&A-området. Generelt er der tale om et ændret mix,” siger han.

Direktør forlader Danske Bank 

Får nye stillinger

For nogle uger siden meldte man ud internt i afdelingen, at der var ændringer på vej, og i den forbindelse fik en række medarbejdere mulighed for at søge nye job internt i banken.

I forhold til de stillinger, der skal nedlægges, så er det meget individuelt, hvornår de forskellige medarbejdere forlader deres stillinger.

”Det der sker i dag ændrer ikke vores finansielle guidance til markedet. Og vi holder fast i, at vi vil være de bedste i Norden til at servicere storkunder. Så det vi gør er i klar forlængelse af den strategi, vi har kommunikeret ud,” siger Glenn Söderholm.

Hvor mange penge sparer i ved at afskedige de her folk?

”Det er svært at sige. Vi er i dag gået i gang med processen, hvor vi blandt andet flytter mange til andre stillinger. Så de er for tidligt at sige noget om den præcise effekt. Det her skal ses som en del af det generelle omkostningsprogram, men samtidig som i tråd med den aggressive strategi vi har, at vi vil være de bedste på området.”

Vil vi se flere ændringer i den kommende fremtid?

”Det eneste jeg kan sige lige nu er, at dette er i tråd med den ambitiøse strategi, vi har for C&I. Derfor investerer vi også i de områder, hvor vi skal styrke vores kompetencer. Vi tror på, at vi har en meget stærk platform, så vi ser ikke flere reduktioner komme,” siger Glenn Söderholm.

Læs også
Top job