Danskernes opsparinger steg med 19,5 mia. kr. i april

Aktiemarkedet har lyse udsigter, alligevel anbefaler banker at geninvestere i obligationer.

Foto: Liam Norris

I april fik danskerne fyldt 19,5 mia. kr. på bankbøgerne, og det er den største månedlige stigning siden 2008. Stigningen betyder, at der nu står 838 mia. kr. på danskernes opsparinger. Det viser en ny analyse fra Nykredit.

Det er især aktieinvestorerne, der har set opsparingen bugne. Danske aktier har oplevet store kursstigninger de senere år, og mange har valgt at få udbetalt udbyttet uden at geninvestere pengene.

Men det er en dårlig idé, mener Nykredit.

"Udbetaling af aktieudbytte er en del af glæden ved at investere i aktier, men det kan være dyrt at lade pengene stå som kontant," siger Nykredits forbrugerøkonom, Johan Juul-Jensen.

Opsparing
Månedlige opsparingsstgninger- og fald:
  • December: -935.400 kr.
  • Januar: -2.480.300 kr.
  • Februar: +1.975.800 kr.
  • Marts: -8.408.200 kr.
  • April: +19.553.300 kr.

Aktierne frister

Havde man de seneste 10 år geninvesteret hele sit udbytte i aktier, ville man som aktieinvestor have opnået et merafkast på i alt 100 procentpoint, viser Nykredits beregninger.

Virksomhederne i det danske C20-indeks har alene i 2014 givet investorerne udbytter på mere end 30 mia. kr.

Det historisk lave renteniveau og virksomhedernes fremgang er med til, at aktier for tiden stiger hurtigere end obligationer. Men man skal ifølge Nykredit være forsigtig med at lade sig friste af de lokkende kursstigninger på aktier.

Når aktierne stiger mere end obligationerne, kommer aktierne til at fylde mere i porteføljen. Det betyder, at risikoen bliver større end den, investoren i første omgang kalkulerede med.

Geninvester i obligationer

Den betragtning er man enig i hos Sydbank. Også selvom banken tirsdag  udgav en analyse, der peger på, at de danske aktier vil fortsætte med at stige.

"Undersøgelser viser, at det er fornuftigt at bringe fordelingen i porteføljen tilbage til udgangspunktet. Det giver det bedste afkast på længere sigt. Selvom udsigterne er gode, kan aktier jo falde, og der kan altid komme noget ind fra højre, som ændrer billedet," siger Sydbanks aktiestrateg, Bjørn Schwarz, til epn.dk.

Derfor mener både Nykredit og Sydbank, at det kan være fornuftigt at geninvestere afkastet i obligationer. Under alle omstændigheder bør man gøre op med sig selv, hvor stor en risiko, man som investor er parat til at løbe.

"Verden, herunder de finansielle markeder, er uforudsigelig, og det vigtigste investeringsråd er derfor at blive afklaret omkring, hvordan man ser på risiko, og så sammensætte en portefølje, der matcher den personlige risikovillighed. Hvis porteføljen får lov at udvikle sig tilfældigt, udvikler risikoen sig også tilfældigt, og det vil i mange tilfælde give et dårligere langsigtet afkast," siger Johan Juul-Jensen.

Læs også
Top job