Køb af Mærsk-flåde er årets handel

Belgiske Euronavs køb af Maersks flåde af 15 supertankere for over en mia. USD i januar 2014 rangerer som en af de absolut bedste forretninger i shipping de seneste år. For køberen vel at mærke. 

Foto: Maersk PR-foto

Belgiske Euronav gjorde en ualmindelig god forretning, da det børsnoterede rederi i januar i år gennemførte købet af Maersk Tankers VLCC-flåde, i alt 15 skibe. I hvert fald sammenlignet med andre store handler med skibe ifølge data fra vesselsvalue.com.

Euronavs køb af de 15 supertankere fra Maersk rangerer som den bedste handel blandt i alt 30, der er gennemført i international shipping siden juni 2012, og siden opgørelsen blev foretaget, er Euronavs økonomiske gevinst i forhold til de nuværende priser på VLCC'ere formentlig blevet endnu bedre.

Var Maersks salg af supertankere en fejl? 

Vesselsvalue.com opgør Euronavs gevinst regnskabsmæssige gevinst til 181 mio. USD eller 16 procent i forhold til det aktuelle prisniveau, da handlen til en værdi af 1,16 mia. USD blev gennemført.

Allerede under salgsprocessen af sin VLCC-flåde i Maersk Tankers syntes interessen betydelig begrundet i fremtidige forventninger til markedet for transport af råolie, selv om netop VLCC-segmentet har ligget underdrejet stort set siden, Maersk Tankers tilbage i 2012 tog initiativ til at etablere verdens største VLCC-pool, Nova Tankers, sammen med fire andre tankrederier.

Maersk Tankers' frasalg blev begrundet med et strategisk skifte væk fra supertankere til produkttank.   

"I dag fragtes råolien fra Mellemøsten til Vesten, og fremover vil raffinaderierne ligge i Mellemøsten og Asien. Efter vores mening vil det øge behovet for raffinerede produkter, og det har påvirket vores vurdering. Det vi ser, er en positiv udvikling inden for raffinerede produkter, og der kan vi spille en rolle, fordi vi er blandt de største og med de bedste kompetencer," forklarede Morten H. Engelstoft, CEO i Maersk Tankers, i januar 2014 i Morgenavisen Jyllands-Posten, og tilføjede, at man ikke ønskede at være bredt til stede i råoliemarkedet, som man trods øjeblikkets lyse periode fortsat anså for vanskeligt.

Læs også
Top job