Aktionærernes vagthund glammer endnu

Markant omkostningsreduktion redder regnskabet for Dansk Aktionærforening.

Niels Mengel, formand for Dansk Aktionærforening har haft et travlt år. Økonomien er igen kommet på ret køl. Foto: Bjørn Macus Trappaud

Medlemmerne fortsætter med at forsvinde, men pengene er på vej tilbage i kassen i Dansk Aktionærforening.

Fredag afleverede aktionærernes vagthund et regnskab, der viser, at foreningen kan glamme endnu. Regnskabet var med et overskud før skat på 425.000 kr. det bedste i over 10 år. Og det glæder foreningens direktør, Jens Møller Nielsen.

"Vi er godt tilfredse med, at vi har skabt et stærkere fundament for foreningen. Det styrker vores arbejde med at klæde danskerne på til sunde og langsigtede investeringer gennem vores magasiner, kurser, messer, foredrag og så videre," siger direktør Jens Møller Nielsen.

Hovedforklaringen på det flotte regnskab er, at foreningen har skåret markant ned i sine omkostninger. De er faldet fra 6,62 mio. til 5,52 mio. kr.

Flere aktiviteter

Faldet skyldes ikke mindst, at udgifterne til direktionen, der nu kun består af Jens Møller Nielsen, er faldet. Lønnen til direktionen er knap 800.000 kr. Året forinden udgjorde lønnen 1,27 mio. kr. I modsat retning tæller, at bestyrelsesformand Niels Mengel har fået et såkaldt konsulenthonorar på 214.000 kr. Han fungerer som arbejdende bestyrelsesformand.

Antal medlemmer
  • 2009: 15.009
  • 2010: 14.796
  • 2011: 13.378
  • 2012: 12.695
  • 2013: 11.806

I forhold til sidste år er omsætningen faldet svagt til 9,3 mio. kr. Medlemstallet, der i 2009 udgjorde 15.009, fortsætter sit fald til nu 11.806. Det påvirker naturligvis kontingentindtægterne, der er faldet fra 6,3 til 5,9 mio. kr.

Det faldende medlemstal er dog på ingen måde synonymt med aktiviteten i foreningen, understreger Jens Møller Nielsen.

Foreningen er under markant forandring i disse år, hvor den ikke kun lærer danskerne at investere i aktier og andre værdipapirer, men blandt andet også støtter aktionærer i krakkede banker og repræsenterer de private danskere i diskussionen om investeringsforeningernes omkostninger.

Mange solgte ud

Dansk Aktionærforening servicerer nu 14.672 private danske investorer i Foreningen Amagerinvestor, Foreningen Tønderinvestor 2009 og Dansk Aktionærforening selv.

"Finanskrisen fik mange danskere til at sælge ud af deres investeringer på de helt forkerte tidspunkter, mens mange af vores kernemedlemmer holdt fast og nu begynder at være ovenpå igen. Men så store dyk på aktiemarkederne koster selvfølgelig medlemmer i en aktionærforening, og det er faktisk først her i 2014, at vi mærker, at medlemmerne vender tilbage," forklarer Jens Møller Nielsen.

Foreningen forventer et lidt højere medlemstal ved udgangen af 2014. Ifølge Jens Møller Nielsen efterspørger foreningens nye medlemmer især tips og sparring til at komme sundt og sikkert i gang med investering.

"Flere og flere tager kurser i vores InvestorSkole, og vi har netop lanceret konceptet InvestorSparring, hvor medlemmer kan få svar på hurtige spørgsmål om investering," siger Jens Møller Nielsen.

Dansk Aktionærforening investerer ikke for alvor i aktier, men ejer få aktier i udvalgte selskaber og andele i investeringsforeninger udelukkende for at have adgang til generalforsamlingerne. Ialt ejer foreningen værdipapirer for beskedne 110.000 kr.

Udvalgte nøgletal

1.000 kr.

2009

2010

2011

2012

2013

Omsætning

7.893

9.604

9.610

9.580

9.274

Kontingenter

5.568

6.391

6.374

6.255

5.861

Adm. omkostninger

6.955

5.707

6.483

6.622

5.519

Resultat før skat

-2.409

-75

180

-270

425

Egenkapital

1.742

1.746

2.445

1.117

1.488

Læs også
Top job