Byggeriet har få på AMU-uddannelser

Efter et styrtdyk i 2010 i bygge- og anlægsvirksomhedernes brug af AMU-kurser til opkvalificering af medarbejderne har branchens brug af AMU tilsyneladende fundet et stabilt, men væsentligt lavere leje.

Det Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Det viser en opgørelse, som Dansk Byggeri har foretaget. I 2009 og 2010 havde branchen begge år omkring 70.000 medarbejdere på AMU-kursus, men de seneste tre år har der været omkring 42.000 AMU-kursister fra byggebranchen. I 2013 var tallet 42.200.

- Det store dyk skyldtes den økonomiske krise. Når dykket først slår igennem i 2011 hænger det sammen med, at virksomhederne i begyndelsen af krisen brugte AMU-systemet som buffer og sendte mange medarbejdere på efteruddannelse i håb om, at krisen kun var kortvarig. Det viste sig ikke at være tilfældet. Siden har virksomhederne fyret, og der er skåret ned på AMU-kurserne, siger Louise Pihl, afdelingschef i Dansk Byggeri.

Hun er ikke overrasket over, at brugen af AMU i 2013 ligger på niveau med de to foregående år.

- Beskæftigelsen i branchen har været nogenlunde uændret, og virksomhederne har derfor ikke i større omfang skullet rekruttere arbejdskraft uden for branchen med behov for eksempelvis certifikatkurser. Der har derfor formentlig mere været tale om en mere løbende vedligeholdelse af medarbejdernes kvalifikationer, siger hun.

BRANCHENYT
Læs også