Dansk industri haler ind på europæiske konkurrenter

Bedre og billigere medarbejdere har fået danske virksomheder i god form.

Danske industrivirksomheder og deres medarbejdere har rebet sejlene og står i dag langt bedre over for deres europæiske konkurrenter, end da krisen brød ud i 2008.

Det viser nye tal fra det europæiske statistikkontor Eurostat, ifølge Ugebrevet A4.

»Vi har i dag en ganske god konkurrenceevne,« siger Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i Dansk Metal.

Billigere og bedre medarbejdere

Lønstigningerne til medarbejderne har været lavere end i mange andre europæiske lande, og samtidig er medarbejderne blevet langt mere produktive sammenlignet med deres kolleger i eurozonen.

»Samlet set betyder det, at vi er tilbage på sporet,« siger Allan Lyngsø Madsen.

Også i arbejdsgiverforeningen DI glæder man sig over udviklingen siden 2008.

»Produktiviteten er steget ganske pænt i de seneste år. Det har givet en ret markant forbedring af konkurrenceevnen,« siger cheføkonom Klaus Rasmussen.

Mindre slem - men stadig ikke god

Han vil dog gerne have dansk konkurrenceevne tilbage på det niveau, den lå på omkring årtusindeskiftet, inden opsvinget gjorde danske industrivirksomheder mindre konkurrencedygtige på internationalt plan.

»Jeg mener ikke, man kan tale om, at dansk konkurrenceevne er god. Men det står ikke så slemt til, som det gjorde i 2008. Vi er stadigvæk udfordret,« siger Klaus Rasmussen.

Afhænger af branchen

At virksomhederne og deres medarbejdere er blevet mere konkurrencedygtige afspejler sig også i den danske industrieksport, der siden 2008 er steget relativt mere end i landene i euroområdet.

»Hvis man ser på for eksempel slagteriområdet som noget helt aktuelt, så er der ingen tvivl om, at når tingene kan produceres langt billigere per time syd for grænsen, så er der selvfølgelig et konkurrenceevneproblem for slagteriarbejdere,« siger Bo Sandemann Rasmussen, økonomiprofessor på Aarhus Universitet.

»Omvendt har vi en fantastisk god eksport på andre områder, hvor vi sagtens kan konkurrere med de lønninger, vi betaler, i forhold til hvad man betaler andre steder,« siger han.

For nylig viste en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) da også, at den danske industrieksport har klaret sig stort set lige så godt gennem krisen som den tyske - og Tyskland bliver ofte fremhævet som et land med en særdeles sund konkurrenceevne.

»Hvis vi havde haft store konkurrenceevneproblemer, var det et af de steder, man skulle forvente, at det ville manifestere sig,« siger chefanalytiker Frederik I. Pedersen fra AE.

I bedre form

I de gode år fra årtusindskiftet og frem til 2008 var der arbejde til de fleste og ofte gode lønstigninger. Til gengæld var det så som så med at forbedre produktiviteten på arbejdspladserne. Det førte til, at det gradvist blev dyrere og dyrere at producere i Danmark frem for i andre europæiske lande.

Fra 2000 til 2008 førte det ifølge flere forskellige opgørelser til, at danske virksomheders konkurrenceevne over for udlandet blev forringet med op mod 30 procent.

Siden da er omtrent halvdelen blevet genvundet, og det fik sidste år økonomiprofessor og overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen til at kritisere den danske debat om konkurrenceevnen for at være for fokuseret på de negative aspekter.

BRANCHENYT
Læs også