Asger Aamund fri af Nordeas greb

Asger Aamunds personligt ejede selskab er nu ikke længere afhængig af bankens nåde i kølvandet på Bavarian Nordics kursmæssige kvantespring i 2013.

Foto: Nikolaj Svennevig

Det er ikke nogen hemmelighed, at Asger Aamunds personlige økonomi er tæt forbundet med udviklingen i Bavarian Nordic, som han var med til at stifte tilbage i 1994, og fortsat er storaktionær i.

Nu er den forbindelse også en lukrativ en af slagsen for den tidligere bestyrelsesformand i selskabet. Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab for A.J. Aamund A/S - Asger Aamunds personligt ejede selskab - der er helt afhængig af kursudviklingen i Bavarian Nordic.

For hvor selskabet i 2012 havde finansielle indtægter på 20,47 mio. kr., lå indtægterne i 2013 på 70,34 mio. kr., og det medfører en bundlinje på 60,68 mio. kr. mod 9,59 mio. kr. i 2012. Året før det var bundlinjen i øvrigt -296,79 mio. kr.

Positiv egenkapital

Mere væsentligt er egenkapitalen ikke længere negativ. Den er således gået fra -58 mio. kr. ved udgangen af 2012 til at ligge på 2,68 mio. mio. kr. ved udgangen af 2013.

Og selv om selskabet har en gæld til pengeinstitutter, der er steget med 8 mio. kr. til 159,61 mio. kr., så er værdien af værdipapirer og kapitalandele, takket være den mere end positive kursudvikling på Bavarian Nordic-aktien, steget med ca. 69 mio. kr. til at udgøre 162,19 mio. kr.

Det betyder også, at Aamund-selskabet ikke længere er afhængig af bankens nåde. Hvor der i tidligere år i revisorens supplerende oplysninger har været anført, at "der er usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften" med en henvisning til, at der er opnået finansieringstilsagn fra selskabets bankforbindelse - Nordea - så er der nu ikke længere en sådan passus i årsregnskabet.

Situationen tegner kun lysere for udviklingen i Asger Aamunds personlige selskab, idet hans omkring 7 pct. store ejerandel af Bavarian Nordic siden årsskiftet er blevet 39,9 pct. mere værd.

Udover aktieposten i Bavarian Nordic ejer Asger Aamund stadig en lille portion aktier i Neurosearch, som han i sin tid var med til at stifte.

BRANCHENYT
Læs også