Lønnen stiger hurtigere i udlandet

Danmark står bedre rustet til at konkurrere med udlandet, viser nye tal.

Foto: Colourbox

For tredje år i træk steg lønnen inden for fremstilling og byggeri hurtigere i Danmarks samhandelslande end herhjemme. Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Mens de danske lønninger steg med 1,6 pct. i årets første kvartal i forhold til første kvartal 2013, så steg lønningerne i udlandet med 2,6 pct.

Det er godt nyt for dansk økonomi.

"Det gør, at de danske virksomheder står stærkere på de globale markeder. Det er specielt godt i en situation, hvor det netop er eksporten, der skal være en væsentlig vækstmotor i opsvinget," siger Nykredits chefanalytiker, Tore Stramer, til epn.dk.

En pæn udvikling

Sammen med produktivitets- og valutakursudviklingen er lønkonkurrencen en af de vigtigste brikker i forhold til at sikre en god dansk konkurrenceevne.

Og de nye tal er ikke uden betydning.

"Det er en ret pæn forskel. Og det er vendt på hovedet i forhold til det, vi så i den forrige højkonjunktur. Dengang steg lønningerne herhjemme med en procentpoint mere end i de lande, vi konkurrerer med. Det resulterede i, at vores konkurrenceevne blev vingeskudt, og eksporten klarede sig dårligt," siger Tore Stramer.

Desuden steg produktiviteten i de danske industrivirksomheder med 5,4 procent i 2013 og er siden 2008 forbedret med ca. 30 procent, skriver Sydbank i en kommentar.

Stadig noget at indhente

I perioden 2000 til 2007 tabte Danmark massiv konkurrenceevne. Men nu er lønkonkurrencen blevet forbedret 12 kvartaler i træk.

Desuden bidrager den lave inflation til, at Danmark samtidig oplever fremgang i reallønnen.

Alligevel er der et stykke vej endnu, før vi kan være tilfredse.

"Vi har stadig noget at indhente, men vi er godt på vej. Vi håber, der fortsat vil være løntilbageholdenhed hos de danske lønmodtagere, så vi kan indhente det sidste konkurrenceevnetab. Så står vi bedre rustet til at tage del i det globale opsving," siger Tore Stramer.

Større lønstigninger i handelssektoren

I handelssektoren ser billedet anderledes ud. Her er lønningerne steget mere herhjemme end i udlandet.

Men det er ikke noget, der kommer til at påvirke Danmarks konkurrenceevne negativt.

"Man kan undre sig over det, fordi detailsalget ligger underdrejet, og privatforbruget har stort set ikke rørt sig ud af flækken. Men handelsektoren er ikke konkurrenceudsat på samme måde og påvirker ikke eksporten i samme grad," siger Tore Stramer.

BRANCHENYT
Læs også