Friske boligprognoser skudt ned: Priser allerede højere

Priserne på landets boliger er steget hurtigere, end regnemodellerne kunne forudsige.

Tallene fra Danmarks officielle statistikkontor viser, at både huspriserne og lejlighedspriserne steg med 0,8 pct. i marts. Foto: Michael Hansen

Både vismændene og regeringen offentliggjorde i den forgangne uge prognoser for udviklingen på boligmarkedet.

Men noget kunne tyde på, at de har forregnet sig.

I hvert fald viser nye tal fra Danmarks Statistik, at de forventninger, som de to parter har haft til huspriserne, allerede er indfriet.

Mens regeringen venter prisstigningerne i år på 2,5 pct, så er vismændene mindre optimistiske med en forventet prisudvikling på 1,5 pct. De nye tal fra Danmarks Statistik, der går frem til og med marts, viser dog, at huspriserne i år allerede er vokset med 2,5 pct. i forhold til 2013.

Oprevidering forude?

Eller sagt på en anden måde: Hvis regeringens prognose skal holde, skal priserne ikke ændre sig i de resterende ni måneder, og skal vismændene få ret i deres antagelser, kræver det ligefrem, at huspriserne falder.

Boligpriserne
  • Fra februar til marts steg priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder med 0,8 pct. på landsplan.
  • Sammenholdes gennemsnittet for perioden januar-marts med de foregående tre måneder, oktober-december, steg priserne på enfamiliehuse 1,5 pct., mens ejerlejligheder steg med 3,1 pct.
  • Prisen på ejerlejligheder lå i perioden januar-marts 8,9 pct. højere end samme periode året før. Prisen for enfamiliehuse steg i samme periode med 3,6 pct.
  • I marts var den gennemsnitlige salgspris for enfamiliehuse 1.861.000 kr. og 1.810.000 kr. for ejerlejligheder.
  • For ejendomshandler indgået i marts er der på nuværende tidspunkt blevet tinglyst 2.307 enfamiliehuse og 981 ejerlejligheder.
Kilde: Danmarks Statistik

"Dagens pristal understreger, at der er en ganske pæn sandsynlighed for, at boligprisprognoserne for 2014 kan komme til at blive oprevideret i løbet af de kommende måneder/kvartaler, og det gælder i øvrigt også vores egen prognose tilbage fra marts, som pegede på en prisvækst i år på i omegnen af 1 pct.," skriver cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig i en kommentar.

0,8 pct. i marts

Tallene fra Danmarks officielle statistikkontor viser, at både huspriserne og lejlighedspriserne steg med 0,8 pct. i marts.

Ser man på udviklingen over det seneste år, er der tale om en værdimæssig fremgang på 3,6 pct. for husene og 8,9 pct. for lejlighederne.

Den kraftige fremgang på lejlighedsmarkedet betyder, at priserne er steget med 26 pct. siden bunden under krisen. Stiger priserne yderligere 14 pct., er de tilbage på niveauet, inden det store kollaps.

Tvivl om boble

Det var dengang, man talte om en boligboble, der var bristet. Men selvom priserne nærmer sig toppen igen, så er der ikke tale om en boble, mener Danske Bank.

I hvert fald ikke på landsplan.

"Det er ikke vores vurdering, at det gør sig gældende for markedet som gennemsnit, men prisvæksten er i øjeblikket så høj, at vi særligt i Københavnsområdet kan sige, at der er en risiko for, at der bliver opbygget en boble over de kommende år, hvis ikke prisstigningstakten kommer ned," lyder det fra cheføkonom Steen Bocian.

37.000 lejligheder er mindre værd

I Nordea Kredit bemærker økonom Lise Nytoft Bergmann, at det nu kun er lejlighedsejere, der har købt i perioden januar 2006 til november 2007, der har købt til en højere pris, end de kan sælge for i dag. Det drejer sig ca. om ejerne af 37.000 lejligheder.

"De færre tabsgivende lejligheder er en god nyhed for både lejligheds- og husmarkedet. Det forbedrer nemlig lejlighedsejernes muligheder for at komme videre til bolig nr. to, og eftersom mange lejlighedsejere vælger at flytte til et hus i forstæderne, når lejligheden skal sælges, vil den forbedrede situation ikke blot gavne lejlighedsmarkedet, men også husmarkedet," bemærker Nordea-økonomen.

Store regionale forskelle

Det er dog værd at hæfte sig ved, at den opløftende prisudvikling ikke gælder hele markedet. Der er store regionale forskelle, og det er fortsat de store byer, der er begunstiget af stigende priser.

Flere steder oplever man fortsat faldende priser og en bekymrende lav handelsaktivitet.

Det kan man ikke se på Danmarks Statistiks tal, men tal fra ejendomsmæglernes Boligsiden viser, at huspriserne i 7 af landets 11 regioner steg i første kvartal i år sammenlignet med sidste kvartal 2013. Og ser man over det seneste år, er der tale om 8 af de 11 regioner, der bliver opgjort.

Kun Bornholm, Vest- og Sydsjælland samt Østjylland har konstateret faldende priser.

I den modsatte ende finder man "København by", hvor huspriserne er steget med 7,8 pct. det seneste år.

"I øjeblikket er den samlede effekt på landsplan stigende,  som dækker over en positiv udvikling i hovedstaden og de større byer, mens der fortsat er betydelige udfordringer i andre dele af landet," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen.

Læs også
Top job