FAKTA: Se redningsplanen for slagteriet på Bornholm

Danish Crowns slagteri på Bornholm undgår efter alt at dømme lukning, og dermed bevares 190 arbejdspladser.

Fødevareforbundet NNF og Dansk Industri har forhandlet en redningsplan på plads, så Danish Crown undgår at lukke sit slagteri i Rønne på Bornholm.

Sådan skal de 190 arbejdspladser på slagteriet på Bornholm reddes:

  • De ansatte skyder en del af deres løn ind i et medarbejder-investeringsselskab.
  • Alle slagteriarbejdere investerer, hvad der svarer til værdien af fritvalgsordningen i årene 2014-2019. Det beløb svarer til omkring 3,5 procent af lønnen.
  • Medarbejderne får indflydelse på, hvordan selskabet administrerer investeringerne. Der udpeges to medarbejdere til bestyrelsen i medarbejder-investeringsselskabet, og to personer udpeges af Danish Crown.
  • Når der er opnået en besparelse på mere end 25 millioner kroner, får den enkelte medarbejder sin investering tilbage, dog tidligst i 2017.
  • Hvis slagteriet lukker, inden aftalen udløber, bliver samtlige indskudte midler betalt tilbage til medarbejderne inklusiv et eventuelt overskud.
  • Hvis der bliver afskediget mere end 20 procent af medarbejderne, får de afskedigede midlerne tilbage.
  • Aftalen løber over fem år, hvorefter pengene betales tilbage, hvis Danish Crown har opnået den ønskede besparelse på slagteriet på Bornholm.
  • Aftalen træder først i kraft, når slagteriarbejderne i Rønne og Danish Crowns ledelse har godkendt aftalen ved en afstemning. Det skal ske i løbet af juni.
  • Erhvervs- og Vækstministeriet har tilkendegivet, at der fra statslig side bliver afsat midler til medfinansiering af nye investeringer på Danish Crown, der kan modernisere og udvikle slagteriproduktionen på Bornholm.
  • I den kommende tid vil regeringen og Folketinget vedtage ny lovgivning, der gør det muligt for medarbejderne at investere i virksomheden skattefrit.

Kilder: Fødevareforbundet NNF, DI og Erhvervs- og Vækstministeriet.

Læs også
Top job