Slagteriet i Rønne blev reddet af ø-status

Andre steder i landet ville statsstøtte kræve EU-godkendelse.

Der gælder særlige statsstøtteregler for virksomheder på Bornholm. Foto: Martin Lehmann

Slagteriarbejderne i Rønne har i disse dage særlig grund til at glæde sig over, at deres arbejdsplads ligger på Bornholm. Det er nemlig årsagen til, at staten kan støtte slagteriet med op til 1 mio. kr. årligt i gennemsnit og dermed redde 190 arbejdspladser.

Ifølge EU-lovgivningen må staten ikke yde drifts- eller investeringsstøtte til en virksomhed uden godkendelse, da det vil skævevride konkurrencen mellem virksomhederne inden for EU's grænser.

Regional støtte

Men der gælder specielle regler for virksomheder, som lider under særlige geografiske udfordringer. De kan få en såkaldt regionalstøtte, som typisk går til virksomheder i østeuropæiske lande som Rumænien og Bulgarien.

Men den særregel bliver også Rønne-slagteriets redning.

"På grund af Bornholms ø-status har den nogle særlige udfordringer. Den er geografisk udfordret og har nogle meromkostninger knyttet til produktion og har sværere ved at skaffe arbejdskraft. Det er i EU-sammenhæng accepteret som begrundelse for at yde støtte," siger Sune Troels Poulsen, der er lektor ved Københavns Universitet med speciale i statsstøtte, til epn.dk.

Var ikke gået i Jylland

Derfor skal slagteriarbejderne i Rønne være glade for, at deres arbejdsplads ligger på Bornholm. Havde den ligget i Jylland, på Fyn eller Sjælland, var sagen en ganske anden, påpeger Sune Troels Poulsen.

Slagteriets geografiske placering er ikke den eneste betingelse for, at regeringen må yde statsstøtte. Det er afgørende, at pengene ikke bare bliver hældt i et sort hul, men bruges på konkrete investeringer.

Samtidig skal den, der skal foretager investeringerne, altså Danish Crown, selv stå for den væsentligste del af investeringen. Faktisk må kun 15 pct. af investeringerne komme fra statsstøtte.

Det vil blive overholdt i Rønne.

"Vi har endnu ikke overblik over omfanget af investeringerne, men vi kommer klart til at overholde reglerne. En stor del bliver jo finansieret af medarbejderne og dermed af Danish Crown," siger koncernens pressechef, Jens Hansen.

Læs også
Top job