Byggebranchens arbejdsmiljø skal under lup

Mette Frederiksen vil have mere tilsyn med Byggeriets arbejdsmiljø. Vi har også gode og lovlydige virksomheder, lyder der fra branchen.

Nu skal Arbejdstilsynet på flere besøg hos virksomheder, der tidligere har haft problemer med arbejdsmiljøet. Foto: Peter Hove Olesen /Polfoto

Virksomheder og brancher, som har et særligt dårligt arbejdsmiljø, skal have flere besøg af Arbejdstilsynet, mens de virksomheder, som har et godt og velfungerende arbejdsmiljø, slipper med færre kontrolbesøg. Sådan lyder det i et fælles debatindlæg fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), Dansk Arbejdsgiverforenings adm. direktør Jørn Neergaard Larsen og LO's formand Harald Børsting i Politiken.

”Hvis vi skal nå de ambitiøse mål om markant færre arbejdsulykker og fysiske og psykiske belastninger, så er vi nødt til at sikre, at Arbejdstilsynet kommer tættere på de brancher og virksomheder, der har de største udforinger," lyder det bl.a. i indlægget.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen uddyber over for Politiken, at det "ikke mindst gælder byggeriet."

Store forskelle i branchen

I bygge- og anlægsbranchen bliver udmeldingen fra ministeren modtaget med en smule skepsis.

"Hvis Mette Frederiksen med sin udtalelse mener, at det er vigtigt, at vi bibeholder fokus på at udvikle vores arbejdsmiljø, så er jeg meget enig i det. Men det er vigtigt, at man anerkender, at der er rigtig mange virksomheder i byggeriet, som gør en stor indsats," siger Lars Storr-Hansen, der er adm. direktør i Dansk Byggeri, til Jyllands-Posten.

Jyllands-Posten har forgæves forsøgt at få Mette Frederiksen til at uddybe, hvad hun mener med et skærpet tilsyn i f.eks. byggebranchen. Men detaljerne er endnu ikke på plads, så ministeren ønsker ikke at udbyde sin udmelding.

"Jeg går ud fra, at den tilgang med, at i de virksomheder, hvor arbejdsmiljøet fungerer godt, ikke så ofte skal have tilsyn, også gælder for byggeriet. Det er vigtigt, at man ikke siger, at nu har man en branche, der er mindre god, og så bruger man alle kræfterne inden for den. For der er kæmpe forskelle inden for de enkelte brancher," siger Lars Storr-Hansen.

Uenighed om brancher

Udover byggebranchen peger Mette Frederiksen også på slagterierne, psykiatrien og kriminalforsorgen. I Dansk Arbejdsgiverforening, DA, der er medforfattere til debatindlægget, er man noget mere varsomme med at sætte navn på de brancher, hvor tilsynet skal skærpes.

"Vores udgangspunkt er, at der findes gode virksomheder i belastede brancher, og belastede virksomheder i gode brancher. Det er for ensidigt at se det på den måde," siger Karoline Klaksvig, der er arbejdsmiljøchef i DA, til Jyllands-Posten.

Betyder det fælles forslag, at alle virksomheder i de brancher, hvor er der særlige problemer, skal have skærpet tilsyn?

”Nej, det betyder det i hvert fald ikke. Men man kan godt diskutere forebyggelsen i de brancher mere nært, i stedet for at man i alle landets virksomheder får tilsyn af det psykiske arbejdsmiljø, når det langt fra er alle virksomheder, der har problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det er jo fjollet," siger Karoline Klaksvig.

Hårdere sanktioner

Et af de andre nye punkter er, at de virksomheder, der gentagne gange bryder arbejdsmiljøloven, skal have skrappere sanktioner. Det er en mulighed, som Dansk Byggeri hilser velkommen, hvis den vel og mærke bliver brugt rigtigt.

"Hvis man peger på virksomheder, der systematisk underprioriterer arbejdsmiljøet for at få en konkurrencefordel, så virker det fornuftigt. Jeg går ud fra, at det ikke er virksomheder, der blot har to petitesseting på et halvt år, der rammes. Det skal være kvalitativt, så tilsynet prioriteter, hvad der er alvorlige problemer, og hvad er mindre ting," siger Lars Storr-Hansen.

BRANCHENYT
Læs også