Nye regler skal stoppe flytteballade i private ejendomme

De mange konflikter i den private udlejningssektor viser, at der er behov for nye regler, siger minister.

Undersøgelsen viser, at lejerne vinder langt flere sager om fraflytning i det private udlejningsbyggeri.  Arkivfoto

Der er langt flere konflikter mellem lejer og udlejer i private boliger - og som regel trækker lejerne det længste strå.

Det viser en analyse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Personer, der bor i en privat udlejningsejendom, har statistisk set fem gange så stor risiko for at rage uklar med udlejeren om flytteregnskabet sammenlignet med folk, der bor i almene boliger, viser analysen.

Ikke ond vilje

Det er første gang, at ministeriet har lavet en sammenligning mellem sager fra huslejenævnet, der behandler klager i den private sektor, med sager fra beboerklagenævnet, der klarer klagerne i den almene sektor.

- Det er ikke rimeligt, at der skal være så meget større risiko for at ende i en konflikt med sin udlejer bare fordi, man bor i en privat udlejningsejendom. Jeg tror ikke, det er ond vilje, men parterne har ofte svært ved at blive enige om lejlighedens stand ved ind- og fraflytning, udtaler minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S), i en meddelelse.

- Jeg forhandler derfor netop nu med Folketingets partier om mere klare regler, så vi kan undgå alle disse sager, siger han.

Lejerne vinder de fleste sager

Analysen bygger på det samlede antal registrerede husleje- og beboerklagenævnsafgørelser i 2013.

I forhold til fraflytningssager har huslejenævnene nogenlunde samme kompetencer som beboerklagenævnene. Alligevel viser tallene, at mens der var godt 200 afgjorte fraflytningssager i de 600.000 almene boliger, så er tallet næsten 1000 i de godt 500.000 private udlejningsboliger.

Undersøgelsen viser desuden, at lejerne vinder langt flere sager om fraflytning i det private udlejningsbyggeri. Hvor de private udlejere kun får ret i 27 procent af sagerne, sker det i 44 procent af sagerne i den almene sektor.

- Tallene viser meget tydeligt, at der er god grund til at lave helt klare regler for ud- og indflytning. Det er netop det, vi nu gør med reglerne om, at der skal afholdes et flyttesyn, siger Carsten Hansen.

BRANCHENYT
Læs også