Køb hus til halv pris på tvangsauktion

Boligkrisen har også konsekvenser for de priser, man skal betale for at købe på tvangsauktion.

Man får kæmpe rabat ved at købe en bolig på tvangsauktion, men risikoen er større end ved et almindeligt køb. Thomas Borberg

Var det noget med et hus til halv pris eller med op til 70 pct. rabat?

Sådan er situationen på det danske boligmarked, hvis man vil købe på tvangsauktion

I perioden 2009 til 2013 var den gennemsnitlige salgspris i hele landet for et hus på tvangsauktion ca. 50 pct. af prisen for et hus, der sælges i fri handel i samme kommune.

Størst forskel på Bornholm

Prisforskellen er størst på Bornholm, hvor en tvangsauktion kun indbringer 30 pct. af prisen i fri handel, mens den er på 80 pct. i Københavns omegn, i enkelte kommuner mere.

Pas på ved tvangsauktion
  • Selv om det er billigere at købe på tvangsauktion, er der en vis risiko ved at gøre det.
  • Der udarbejdes ikke tilstandsrapport, og derfor kan der heller ikke tegnes en ejerskifteforsikring. det betyder, at køber hæfter for eventuelle skjulte fejl og manger.
  • Der sker ofte kun en besigtigelse, og man får ikke meget tid.
  • Er du den endelige vinder af tvangsauktionen, skal du foruden budsummen betale det såkaldte "størstebeløb", som består af udeståender til forsyningsselskaber, forsikring m.v. samt udgifterne til auktionsrekvirenten, dvs. salær- og udlægsomkostninger.
  • Derudover kan der være fordringer på ejendommen, som ikke slettes ved auktionens gennemførelse.

"Priserne på tvangsauktioner er helt i bund i de områder, hvor boligmarkedet er svagt. Salgspriserne i fri handel kan ikke stå alene som rettesnor for, hvor meget en ejendom reelt kan sælges for. Mange steder er der nemlig problemer med overhovedet at sælge. De lave auktionspriser viser, at prisen derfor må sættes meget lavt, hvis man absolut skal sælge," siger Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen.

Tallene er opgjort pr. solgt ejendom uden hensyn til hvilke ejendomme, der er tale om. Der er således ikke taget hensyn til boligareal, stand, beliggenhed etc.

Mindre attraktive

Noget tyder på, at de ejendomme, der sælges på tvangsauktion i gennemsnit rent faktisk er mindre attraktive end dem, der sælges i fri handel.

Ser man på den offentlige ejendomsvurdering for de ejendomme, der blev solgt på tvangsauktion, lå den ca. 15 pct. lavere end for de ejendomme i samme kommune, der blev solgt i fri handel. Også her er der store regionale forskelle, fortæller Karsten Beltoft.

"Mens der omkring Hovedstaden ikke er nogen gennemsnitlig vurderingsmæssig forskel på de ejendomme, der sælges frit og på auktion, så er forskellene på op til 20-30 pct. i f.eks. Nord- og Vestjylland og på Bornholm. Det er væsentlig mindre end de prisforskelle på op til 70 pct., der ses, når ejendommene sælges."

Vurderinger holder ikke

De dårlige priser på tvangsauktionerne skyldes altså ikke salgsformen alene, mener Realkreditforeningen. De kan heller ikke kun forklares med, at ejendommene er mindre attraktive – i hvert fald ikke, hvis man skal tro vurderingerne. Men er vurderingerne så forkerte?

"Vurderingerne fanger tilsyneladende ikke de alvorlige problemer på boligmarkedet, som vi ser i forskellige områder. Mange ejendomme kan reelt ikke sælges til den offentlige vurdering. Hvis de kunne, ville vi jo ikke se så lave priser på auktionerne," konstaterer Karsten Beltoft.

BRANCHENYT
Læs også