TV-folk skal betale erstatning til ansatte på Fælledgården

En direktør og en journalist ved det hedengangne Bastard Film skal betale erstatning til plejehjems-ansatte, der blev filmet med skjult kamera. Det afgør Østre Landsret.

Arkivfoto: Fælledgården Foto: Nicolai Lorenzen/Polfoto

Østre Landsret har tirsdag lukket endnu et kapital om Bastard Films brug af skjult kamera for at dokumentere omsorgssvigt på plejehjemmet Fælledgården.

En direktør og en journalist ved det nu lukkede produktionsselskab er i dag blevet dømt til at betale tortgodtgørelse på i alt 65.000 kr. til fire medarbejdere på plejehjemmet.

Udsendelserne blev optaget i 2005 og vist året efter på DR i 'Magasinet Søndag'. Bastard Film havde brugt en journalistpraktikant som 'muldvarp' - i syv uger arbejdede hun på plejehjemmet og optog her billeder og lyd af de ansatte. Tv-udsendelsen rejste kritik af forholdene på plejehjemmet, bl.a. problemer med tryksår, mangel­fuld rengøring, manglende bleskift og manglende hjælp til toiletbesøg samt en rå tone og omgangs­form over for beboerne.

Optagelserne fik i 2009 fagforbundet FOA til at politianmelde Bastard Film på vegne af de fire medlemmer, og det er den sag, der er blevet afgjort tirsdag.

Manglende sløring

Østre Landsret afgør, at hensynet til pressefriheden ikke berettiger brugen af skjult kamera og den krænkelse, som det har påført de ansatte på plejehjemmet.

Landsretten understreger bl.a., at Bastard Film i retssagen ikke har fremlagt råbånd, og dermed ikke har dokumenteret, at optagelserne ikke er misvisende eller direkte manipulerede. FOA-formand, Dennis Christensen, skriver på sin Facebook-profil, at de sagsøgte har oplyst, at råbåndene var forsvundet fra et aflåst skab.
Retten understreger desuden, at de ansatte ikke fik mulighed for at kommentere på eller forklare optagelserne. Og at sløringen af de ansatte ikke var grundig nok til, at de ikke kunne blive genkendt.

"Landsretten finder, at de viste optagelser forekommer konstruerede og iscenesat af [journalistprak­tikanten]. Optagelserne giver efter bevisførelsen for landsretten ikke et dækkende og retvisende billede af det forudgående og efterfølgende forløb," skriver Østre Landsret.

Langvarig sag

Dagens afgørelse handler om, hvorvidt de fire ansatte var berettiget til tortgodtgørelse.

Selve spørgsmålet om, hvorvidt brugen af skjult kamera var berettiget har tidligere været behandlet af både Østre Landsret og Højesteret.

Højesteret stadfæstede i 2012 Østre Landsrets dom fra 2009, der dømte tidl. partner i Bastard Film (og nu reportagechef på Ekstra Bladet) Miki Mistrati og journalistpraktikanten for brud på tavshedspligten, som hun som midlertidigt ansat på plejehjemmet var underlagt.

Østre Landret idømte i 2009 Miki Mistrati og Marike Jensen 20 dages betinget fængsel i byretten for at have overtrådt tavshedspligten og krænket beboerne på plejehjemmet tilbage i 2005-6. I 2010 blev dommen ændret til 10 dagbøder à 500 kroner samt 50.000 kroner i erstatning til en af beboerne.

De ni højesteretsdommere var dog enige om at stadfæste dommen fra Østre Landsret. 

BRANCHENYT
Læs også