Ledelse af velfærd

Fem spørgsmål og svar: Morgenavisen Jyllands-Posten fokuserer på aktuelle emner om ledelse. Denne gang handler det om ledelse af velfærdsproduktionen. Svarene kommer fra Lars Kirdan, direktør for forretningsudvikling, SAS Institute A/S

Hvilke ledelsesudfordringer præger den offentlige sektor?

»Hvis vi ser på den offentlige sektor som ramme om velfærdssamfundet, kan man godt pege på nogle aktuelle ledelsesudfordringer relateret til produktionen på de store velfærdsområder. En række reformer er haglet ned over skole-, børne- og ældreområdet. Finansieringsproblemer og voksende efterspørgsel efter sundhedsydelser lægger et meget stort pres på velfærdsproduktionen. Reformerne er derfor ude og røre ved den enkelte lærers, sagsbehandlers og sygeplejerskes hverdag. Hele systemets evne til at hænge sammen fra frontlinjen, hele vejen forbi rådhuset og kommunalpolitikerne og til statsligt niveau er til test.«..

BRANCHENYT
Læs også