Kritik: Overivrige politikere skader erhvervlivet

Strikse danske regler møder kritik fra erhvervslivet.

Danske folketingspolitikere og embedsmænd i ministerierne er for ivrige efter at føre ny lovgivning fra EU ud i livet. Det betyder, at danske virksomheder stilles ringere end deres europæiske konkurrenter, og det koster arbejdspladser herhjemme.

Sådan lyder opråbet fra en række af landets største erhvervsorganisationer, som Ugebrevet A4 har talt med.

»Vi ser mange eksempler på, at man går længere end det, der er krævet, når EU-regler skal omsættes til dansk lovgivning,« siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

»Det giver dårlig konkurrenceevne, fordi vi bliver stillet dårligere end de andre landes tilsvarende virksomheder. Det betyder tab af arbejdspladser, fordi virksomhederne flytter jobbene til udlandet,« siger han.

Erhvervsorganisationerne advarer mod en tendens til såkaldt "overimplementering" af EU-regler i Danmark. En problemstilling, der også er til debat på Folkemødet, som starter på Bornholm torsdag. Det sker på initiativ fra Landbrug & Fødevarer, der ifølge A4's oplysninger også har en større kampagne på vej om emnet i samarbejde med en eller flere øvrige erhvervsorganisationer.

Kan give mening

Men det er et "forkert ærinde", erhvervsorganisationerne er ude i, mener Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, der rummer fagforbund med samlet 450.000 medlemmer.

»Hvis vi i Danmark har nogle strammere regler, eksempelvis på miljøområdet, så skal vi ikke bare implementere ringere regler fra EU, hvis vi rent faktisk synes, at de regler, vi har i Danmark, giver mening,« siger Bente Sorgenfrey.

Men andre dele af fagbevægelsen lægger sig tættere op ad erhvervsorganisationerne.

Lad paven være den helligste

Det gælder Dansk Metal og Fødevareforbundet NNF. Deres medlemmer har typisk arbejde i industrien, og de er derfor udsat for konkurrence fra udlandet i langt højere grad end lærerne, politibetjentene og fysioterapeuterne i FTF.

»Vi køber præmissen om, at der finder overimplementering sted, og at det som udgangspunkt er noget, der skal ses på,« siger Jens Boe Andersen, EU-chef i Dansk Metal.

»Selvfølgelig skal vi overholde reglerne, men vi behøver ikke være helligere end paven,« siger han og henviser til, at der er "metalarbejdspladser" på spil.

Fra Fødevareforbundet NNF lyder det:

»Vi skal passe på, at vi ikke skyder os selv i foden ved at stille så høje krav til os selv, at der slet ikke bliver nogen produktion her i landet,« siger forbundskonsulent Mogens Eliasen.

»Så kan man gå ned til a-kassen og sige, at Danmark har Europas bedste miljøkrav. Og det kan man så glæde sig over, mens man sidder uden et job,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også