Grøn regning deler danskerne

Der er stor forskel på danskernes vilje til at betale den grønne regning.

Arkivfoto: Jens Dresling

Mens kampen om prisen for den grønne omstilling raser på Christiansborg, har lobbyisterne i Dansk Energi bedt analyseinstituttet YouGov kortlægge danskernes syn på sagen.

Undersøgelsen viser, at 53 pct. af danskerne finder det acceptabelt at mere end 10 pct. af elregningen går til grøn støtte. Samtidig mener fire ud af ti, at det er fint, hvis mellem 1 og 10 pct. af elregningen går til det grønne. Kun 6 pct. svarer, at bare én krone til grøn støtte via elregningen er uacceptabel.

Ifølge Dansk Energi udgør PSO-afgiften, som er den grønne post på elregningen, 8 pct. af den samlede regning. I takt med den grønne udbygning vil den andel stige i de kommende år, og dermed er der udsigt til, at danskernes opbakning til omstillingen vil smuldre en anelse.

Beregninger fra Jyllands-Posten, som er baseret på tal fra Energinet.dk og Energistyrelsen, viser, at PSO-regningen alene i 2012-2014 står til at blive 7,8 mia. kr. større end forudset. Det er 5,2 mia. kr. ekstra for erhvervslivet og 2,6 mia. kr. ekstra til de godt 3 mio. private elkunder.

Grafik: Dansk Energi baseret på YouGov

Glad lobbydirektør

Det seneste halve år er den blå opbakning til hovedtrækkene i Energiforliget fra 2012 skrumpet markant. Hovedårsagen har været en højere pris for den grønne omstilling end ventet. Det har resulteret i, at der nu er sået tvivl om vindprojektet Kriegers Flak i Østersøen, som med 600 megawatt (MW) er en hovednøgle i energiaftalen.

Tvivlen fra blå blok, som vil bruge igangværende vækstforhandlinger til at barbere den grønne støtte, har skabt bekymring i energibranchen. I det lys vækker den nye måling begejstring i Dansk Energi.

"Danskerne bakker tydeligvis op om den grønne danske energipolitik. Det bør give ro hos politikerne. Energiforliget, der har 95 procent af Folketingets opbakning, hviler på et solidt og betalingsvilligt, folkeligt fundament. Det bør få den politiske usikkerhed om de milliardstore investeringer til at forstumme," siger adm. direktør Lars Aagaard i en meddelelse.

Energi- og klimaminister Rasmus Helveg Petersen (R) er gået til vækstforhandlinger med et forslag om at sænke PSO-afgiften med 5,8 mia. kr. mod 2020. Det er ikke nok for blå blok, som møder opbakning i et meget bredt udsnit af erhvervslivet.

BRANCHENYT
Læs også