Vildt bud: Så meget koster cyber-kriminalitet os hvert eneste år

Cyberkriminalitet koster hvert år mere end mange landes totale indtægt.

Ifølge en ny rapport fra Intels sikkerheds-division går 2.200 mia. kr. tabt som følge af cyber-kriminalitet.  Foto: Colourbox
2,2 billioner kroner eller 2.200 milliarder kroner.

Så stort er det globale tab som følge af cyber-kriminalitet, lyder det i ny rapport fra Intels sikkerheds-division, det tidligere selvstændige sikkerhedsselskab McAfee og sikkerheds-centret CSIS (Center for Strategic and International Studies).

Der er tale om et estimat, da en væsentlig del af regningen for cyber-kriminalitet aldrig bliver noteret nogen steder.

McAfee-folkene har i undersøgelsen blandt andet trukket på officielle data fra statslige myndigheder og universiteter i 51 lande verden over, ligesom der er blevet gennemført en række interviews med forskellige eksperter på området.

Estimatet på den samlede regning for cyberkriminalitet ligger derfor på mellem to billioner og 3,2 billioner kroner - altså mindst 2.000 milliarder kroner.

"Selv det mindste af tallene overgår den samlede, nationale indkomst for de fleste lande," hedder det i rapporten.

De 51 lande, der har leveret data til rapporten, står ifølge McAfee for 80 procent af verdens samlede indtægter, hvorfor de må formodes også at være mål for en væsentlig del af verdens cybercrime-aktiviteter.

Ifølge rapporten er de amerikanske virksomheder hårdest ramt.

"Generelt er der en stærk sammenhæng mellem landenes indkomst-niveauer og deres tab som følge af cyberkriminalitet," hedder det.

Det tyder på, at de 'cyberkriminelle målrettet beslutter, hvor de vil ramme, og at de træffer beslutningen ud fra en vurdering af målenes værdi," hedder det.

Bliver ikke registreret

Tallene forurenes imidlertid ifølge McAfee af, at langt størstedelen af de cyber-angreb, der finder sted, aldrig bliver opdaget eller offentliggjort.

Således er det kun de færreste virksomheder, der står frem og åbent fortæller om det, når de er blevet hacket.

Hertil kommer, at de forskellige lande ikke har en fælles standard til at registrere cyber-kriminalitet og konsekvenser heraf.

"Kun ganske få lande har forsøgt at beregne deres tab på cyber-kriminalitet. For de fleste er det ikke tilfældet," hedder det i rapporten.

Du kan læse mere om konsekvenserne her.

McAfee kigger på direkte og indirekte tab som følge af cyberkriminalitet.

De indirekte tab tæller eksempelvis krænkelser af intellektuelle rettigheder, tab af forretnings-hemmeligheder, krænkelser af virksomhedernes gode navn og rygte og lignende.

McAfee udarbejdede en lignende rapport i 2009, hvor selskabet nåede frem til, at cyberkriminalitet samlet kostede en billion dollar om året.

Selskabet blev dog straks kritiseret for at overdrive vildt ved at nå frem til dette ganske astronomiske beløb.

McAfee erkendte da også senere, at beløbet ikke var korrekt.

Du kan læse McAfees rapport her.

Denne artikel er leveret af
BRANCHENYT
Læs også