Hvert tredje firma har underskud

Alligevel er der tegn på fremgang. Især én branche har dog stadig problemer.

Der er især hotel- og restaurationsbranchen samt selskaber inden for kultur, forlystelser og sport, der har haft underskud i første kvartal. Foto: JP

Mere end hvert tredje selskab havde underskud i årets første kvartal.

Men det er alligevel et tegn på, at det går lidt bedre i erhvervslivet. Der er nemlig tale om den laveste andel for et første kvartal siden 2009.

Hotel- og restaurationsbranchen har historisk set haft det svært.

Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør hos FSR - danske revisorer

Det viser nye tal fra FSR - danske revisorer, der i samarbejde med Experian hvert kvartal gør status over den økonomiske situation - og dermed sundhedstilstanden - i de danske selskaber.

Undersøgelsen omfatter 193.478 selskaber, og den ser på, hvor stor en andel af selskaberne, der har underskud, angrebet egenkapital samt både underskud og angrebet egenkapital.

Fald i selskaber med underskud

I første kvartal havde 34,9 pct. af selskaberne underskud. Det svarer til 67.500 selskaber. Men andelen af selskaber med underskud er faldet 5,1 procentpoint fra april 2013 til april 2014. Det svarer til et fald fra 77.000 til cirka 67.500 selskaber.

Da det økonomiske krise var på sit højeste i første kvartal af 2010, var andelen af selskaber med underskud på 47,4 pct.

En positiv udvikling

På den baggrund vurderer Tom Vile Jensen, der er erhvervspolitisk direktør hos FSR - danske revisorer, at tallene er udtryk for, at det nu går bedre i dansk erhvervsliv.

Første kvartal 2014
  • 34,9 pct. – ca. 67.500 - af de danske selskaber havde underskud. Det er den laveste andel siden 2009 i årets første kvartal.
  • 26,3 pct. af de danske selskaber havde en angrebet egenkapital. Det er den laveste andel siden 2010.
  • 18,6 pct. af de danske selskaber havde både underskud og angrebet egenkapital. Det er den laveste andel siden 2009.

"Vi har set cirka 10.000 færre selskaber med underskud i første kvartal i år end i fjor, og vi har set det laveste niveau i fem år, når man ser på virksomheder, som både har underskud og er udfordret på egenkapitalen. Det er en positiv udvikling," siger Tom Vile Jensen.

Samtidig hæfter han sig dog også ved, at den positive udvikling er aftaget lidt, når man ser på udviklingen fra fjerde kvartal 2013 til første kvartal 2014.

Forsigtig optimisme

"Men når man spørger revisorerne, forventer de, at virksomhederne i år generelt vil klare sig bedre end i 2013. Den vurdering sker på baggrund af forårets revisioner. Så der er tale om en forsigtig optimisme, når det gælder den samlede udvikling for erhvervslivet i år," tilføjer Tom Vile Jensen.

Om underskud

Et selskab med underskud vil sige et selskab, der i seneste årsregnskab har haft et resultat mindre end nul.

Et selskab med angrebet egenkapital vil sige et selskab med en egenkapital under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital.


Samtidig fortæller han, at revisorerne vurderer, at der i år vil være færre økonomisk hårdt ramte virksomheder. Det er selskaberne, der både har underskud og problemer med egenkapitalen.

I april 2008 udgjorde den gruppe 15,8 pct. af selskaberne, i 2010 steg tallet til 22,1 pct. og nu ligger det på 18,5 pct.

Overrasket over jubel

Tom Vile Jensen er dog ikke helt på linje med de økonomer, der gennem de seneste uger har tegnet et ganske positivt billede af dansk økonomi.

"Jeg er lidt overrasket over de seneste ugers jubel. Vi har jo stadig ikke set tal, der markerer en vækst i nærheden af tiden før 2008," forklarer han.

Samtidig peger han på, at de 34,9 pct. godt nok er et fald. Men ikke et fald til niveauet fra før krisen.

"Før krisen var andelen af firmaer med underskud kun på 28,2 pct. Derfor må vi sige, at vi stadig mangler at komme et godt stykke ned, og derfor har jeg lidt svært ved at forstå jubelen. Der er dele af erhvervlivet, som stadig er ganske udfordret," siger Tom Vile Jensen.

Store brancheforskelle

Undersøgelsen fra FSR - danske revisorer og Experian viser også, at der er ganske store forskelle fra branche til branche.

Således har især hotel- og restaurationsbranchen det stadig svært, da 46,1 pct. af selskaberne havde underskud i første kvartal.

Samtidig havde 32,9 pct. af selskaberne i branchen både underskud og angrebet egenkapital.

Selskaber, der opererer inden for kultur, forlystelser og sport, døjer også stadig med underskud. Det gælder for 44,8 pct. af selskaberne.

I den bedre ende af skalaen er fast ejendom branchen, hvor færrest selskaber (33,5 pct.) havde underskud i første kvartal. Fast ejendom er også den branche, hvor færrest selskaber (14,4 pct.) havde både underskud og angrebet egenkapital.

Også selskaber inden for landbrug, skovbrug og fiskeri klarer sig bedre end gennemsnittet.

Hjemmemarked under pres

"Hotel- og restaurationsbranchen har historisk set haft det svært, og det gælder også i nogen grad detailhandlen. Det er typisk de steder, hvor forbrugerne sparer først i krisetider, og samtidig er det brancher, der ikke kan finde nye markeder i udlandet. Det er brancher, der gør sig på hjemmemarkedet," forklarer Tom Vile Jensen.

Derimod mener han, at landbruget som branche er et lyspunkt.

"Da krisen var på toppen, var det landbruget, der havde den største andel af selskaber med underskud. Så der er noget, der tyder på, at man har fået bedre styr på driften. Det er også en forudsætning for at styrke egenkapitalen," forklarer Tom Vile Jensen.

BRANCHENYT
Læs også