45.000 modtog uddannelseshjælp i marts

Unge under 30 år får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Samlet er 175.000 nu på offentlig ydelse.

45.000 unge under 30 år modtog uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp i marts.  Arkivfoto: Peter Hove Olesen/Polfoto

I marts var 45.000 personer på uddannelseshjælp. Det er kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft fra 1. januar i år, der betyder, at unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse ikke længere kan modtage kontanthjælp, men i stedet kan få uddannelseshjælp.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Uddannelseshjælpen har betydet, at der nu både er færre ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

Fra december 2013 til marts 2014 er antallet af ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere faldet med 27.800 til 80.000, og antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere er i samme periode faldet med 20.400 til 36.700.

Den seneste reform af dagpengeområdet betyder også, at personer, som enten har opbrugt dagpengeretten eller retten til den særlige uddannelsesydelse, nu har ret til arbejdsmarkedsydelse. Samlet fik 6700 personer arbejdsmarkedsydelse i marts.

Alt i alt fik 175.000 kontanthjælp og beslægtede ydelser - herunder de to nye ydelser - i marts. Sammenholdes antallet af modtagere før og efter reformerne, får seks procent flere personer i dag kontanthjælp med videre i forhold til marts sidste år, viser tallene.

BRANCHENYT
Læs også