Havarikommission: IC4-tog bremsede for langsomt

Også ved lav hastighed har der været problemer med et IC4-togs bremser, konkluderer Havarikommissionen.

DSB har indført en manuel procedure for lokomotivføreren, som skal sikre, at IC4 kan bremse fuldt op ved lave hastigheder. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Listen over problemer, der er registreret med de skandaleramte IC4-tog, har onsdag formiddag fået en ny tilføjelse.

Balladen om bremserne

* To IC4-tog var i efteråret 2011 involveret i to episoder, som medførte, at den skandaleramte togtype i en periode helt var fjernet fra skinnerne.

* Ved Høje Taastrup oplevede man 4. november 2011 en såkaldt signalforbikørsel. Her var bremselængden nogle meter for lang, oplyser DSB.

* Ved Marslev på Østfyn måtte passagererne tre dage senere over i et andet togsæt, da IC4-toget ikke bremsede i tide ved rødt signal. Toget undgik dog kollision med et forankørende godstog.

* DSB valgte efterfølgende at sænke topfarten i IC4-tog fra 180 til 140 km/t.

* 15. november 2011, otte dage efter at man for anden gang oplevede bremseproblemer, blev samtlige IC4-tog taget ud af drift på ubestemt tid. DTU og Havarikommissionen blev sat til at undersøge bremseproblemerne.

* 28. februar 2012 satte DSB igen IC4-tog på skinnerne. De problematiske tog måtte kun køre prøvekørsler uden passagerer.

* I juni 2012 konkluderede DTU, at bremseproblemerne skyldtes glatte skinner. Måneden efter gav Trafikstyrelsen igen DSB lov til køre med passagerer i IC4-togene.

* I august 2013 fremlagde Havarikommissionen sin rapport om hændelsen. Som reaktion på denne valgte Trafikstyrelsen at indføre en hastighedsbegrænsning for på 140 kilometer i timen i løvfaldsperioder mod 180 kilometer i timen i den resterende del af året.

* I december 2013 støder to IC4 sammen under en rangering på Esbjerg station.

* Onsdag fremlagde Havarikommissionen sin rapport, som konkluderede, at det ene tog ikke havde bremset inden for den forventede afstand.

Således konstaterer Havarikommissionen i en redegørelse, at to IC4-tog i december sidste år stødte sammen, fordi det ene tog var for længe om at bremse.

- Havarikommissionen konkluderer, at bremsesystemet (...) ikke var i stand til at bringe toget til standsning fra 30 kilometer i timen inden for den afstand, lokomotivføreren kunne forvente, lyder det i redegørelsens konklusion.

Hændelsen opstod på stationen i Esbjerg, hvor de to tog skulle kobles sammen.

Bremseproblemerne indtraf ved en markant lavere hastighed end de hændelser i efteråret 2011, som førte til, at IC4 blev taget helt ud af drift i en periode.

Dengang kørte to IC4-tog forbi røde stopsignaler, mens der blev meldt om yderligere tilfælde, hvor togtypen havde haft problemer med at bremse.

Software-opdatering klarer problemet

I sin redegørelse trækker Havarikommissionen en lige linje med de to hændelser.

- På baggrund af Marslev-rapporten (om hændelserne i 2011, red.) kombineret med Esbjerg-hændelserne konkluderer Havarikommissionen, at den forringede bremseevne, der blev konstateret, kan optræde uafhængigt af hastigheden, skriver kommissionen.

Den opfordrer Trafikstyrelsen til at sikre, "at IC4-togtypen under alle forhold, som må forventes i daglig drift, har en forudsigelig bremsefunktionalitet.

DSB afviser

Hos DSB mener sikkerhedschef Lars Nordahl Lemvigh, at kommissionen blander æbler og pærer sammen.

- Vi mener ikke, at hændelsen i Esbjerg kan kædes sammen med en generel hypotese om, at IC4-toget mangler bremseevne, siger han til Ritzau.

Han forklarer, at DSB har indført en manuel procedure for lokomotivføreren, som skal sikre, at IC4 kan bremse fuldt op ved lave hastigheder. Senere skal en softwareopdatering af togets computer løse problemet.

- Der er nogle problemstillinger ved fuld opbremsning ved lave hastigheder på glatte skinner, som skal håndteres, medgiver sikkerhedschefen.

BRANCHENYT
Læs også