Sildekrigen afblæst

Sildekrigen mellem EU og Færøerne nærmer sig sin afslutning, meddeler EU-Kommissionen onsdag.

EU og Færøerne er onsdag nået til politisk enighed om en aftale, der skal afslutte det seneste års strid om sildefangst i Nordatlanten. Det oplyser EU-Kommissionen.

er er sildestriden i korte træk
EU-Kommissionen og Færøerne er onsdag nået frem til en politisk aftale, der afslutter sildestriden mellem de to parter.
  • "Sildestriden" er navnet på en lang kamp mellem Færøerne og også Island på den ene side og primært EU og Norge på den anden side.
  • Parterne fastsætter sammen med Rusland fordelingen af kvoter for fiskeri i Atlanterhavet gennem en lang række årlige møder.
  • Men færingerne har valgt at hæve deres kvoter på både sild og makrel i modstrid med aftalerne, mens også Island har valgt at hæve sine kvoter for makrel.
  • Færinger og islændinge argumenterer med, at fiskene i Atlanterhavet har flyttet sig tættere på deres sokkel, hvorfor de skal have lov til at fiske mere.
  • EU og Norge ønsker derimod at fastholde de oprindeligt aftalte kvoter. Trods en del møder lykkes det ikke at finde et kompromis, hvilket får EU til at indføre sanktioner over for Færøerne i august 2013.
  • Sanktionerne indebærer, at færøske fiskere nægtes adgang til havnene i EU, og samtidig træder et importforbud mod færøske sild i kraft.
  • Sanktionerne går ifølge Færøerne imod Verdenshandelsorganisationen, WTO's, frihandelsaftaler. Færøerne lægger derfor sag an mod EU i WTO i efteråret 2013.
  • Både sanktionerne mod Færøerne og Færøernes sagsanlæg mod EU bliver droppet med den nye politiske aftale. Den skal nu igennem det politiske system, hvorefter detaljerne om, hvor mange sild færingerne nu må fiske, kan komme helt på plads.

- Det er med stor glæde, at jeg i dag kan meddele, at EU og Færøerne på politisk plan er enedes om at afslutte deres sildestrid, skriver fiskerikommissær Maria Damanaki i en pressemeddelelse.

Der er ikke umiddelbart oplyst detaljer i aftalen. Men ifølge Damanaki er den færøske fiskeriminister, Jacob Vestergaard, gået med til, at Færøerne skal "sætte en stopper for deres ubæredygtige fiskeri" af sild i det nordøstlige atlanterhav.

Dropper sanktioner

Færøerne stopper også sin igangsatte sag mod EU ved Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Til gengæld lover EU at afblæse sine snart et år gamle sanktioner, der blandt andet har forhindret færøske sildefiskere i at lægge til havn i EU og dermed også Danmark.

Chefforhandleren på Færøernes side, Herluf Sigvaldsson, bekræfter over for Ritzau, at der er indgået en politisk aftale.

- Vi venter med at komme med detaljer om aftalen, til den er nået igennem det politiske system. Jeg kan ikke tale for EU, men på Færøerne plejer det at gå ret hurtigt, siger han.

Sigvaldsson kan derfor ikke oplyse, hvor stor Færøernes sildekvote vil være efter den indgåede aftale.

Detaljerne mangler

EU-Kommissionen oplyser, at der på bedste diplomatiske vis nu vil blive sendt breve mellem Færøerne og EU, som bekræfter, at aftalen er indgået. Først derefter vil detaljerne komme på plads.

Sagen har været særligt følsom for Danmark, fordi den danske stat har haft en dobbeltrolle som både medlem af EU og som partner i rigsfællesskabet.

Det har for eksempel betydet, at Danmark på én og samme tid har måttet indføre EU's sanktioner og føre Færøernes sag ved WTO.

BRANCHENYT
Læs også