Topdanmark har tabt skattesag i Højesteret

Forsikringsselskabet Topdanmark har tabt en sag i Højesteret, hvor Skatteministeriet havde anfægtet selskabets opgørelse af fradragsberettigede tab i datterselskaber i forbindelse med valutaforretninger.

Topdanmark har i dag tabt en sag i Højesteret. Pressefoto: Topdanmark

- Dispositionernes eneste formål og eneste virkning var at skabe et fradragsberettiget tab for moderselskaberne efter reglerne i den daværende aktieavancebeskatningslov, skriver Højesteret blandt andet i sin vurdering.

Sagen stammer fra indkomståret 2000, hvor Topdanmark gennem nogle datterselskaber afviklede en stribe modsatrettede, kortfristede valutaterminsforretninger med Jyske Bank.

Det ene af Topdanmarks datterselskaber fik tab, mens det andet fik en stort set modsvarende gevinst. Som følge af tabene gennemførte Topdanmark kapitalforhøjelser i de tabsgivende datterselskaber, der derefter blev solgt, og moderselskabet selvangav et tab.

Men den går ikke, fastslår Højesteret. Topdanmark må ikke medregne de to kapitalforhøjelser på henholdsvis 15 og 25 mio. kr. i sit tab.

- Den del af tabet på aktierne / anparterne, som modsvares af kapitalforhøjelserne som følge af terminsforretningerne, kan ud fra en helhedsvurdering ikke anses som reelle tab, men må anses for tab, der er konstrueret alene med henblik på at opnå et fradragsberettiget tab, skriver Højesteret.

Topdanmarks fradrag for tab på aktier i det ene datterselskab ændres til 534.796 kr. fra mere end 13 mio. kr. I det andet datterselskab nedsættes tabet til knap 48.000 kr. fra mere end 25 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også