Serier

En tinglyst bestemmelse gælder uanset alder

Sagen om Grøndalsvænge er unik. Alle andre har kunnet købe sig til en fri prisfastsættelse.

De forsvundne andelskroner

Hvorfor skal andelsboligforeningen betale fuld grundskyld til kommunen, når den kun må medregne mindre end en tredjedel af grundens værdi i de maksimalt tilladte salgspriser for de enkelte andelsboliger?

Fordi der tilbage i 1915 ved kommunens salg af grunden blev indført en såkaldt skødeklausul, der fastslog, at der ikke måtte tjenes så meget som en krone ved videresalg af de kommende boliger på grunden...

Læs også
Top job