Nyhed: En »one time experience« lakker mod enden for coronakrisens købmænd. Nyhed: Danske aktier i bunden over verdens bedste aktiemarkeder lige nu. Nyhed: Europa går ikke i stå, hvis Putin lukker for gassen.

Obligationer åbning: Dans på stedet før amerikansk detailsalg

Det danske obligationsmarked er torsdag åbnet uden større udsving i kurser og renter.

 Til formiddag vil der komme opmærksomhed om tal for industriproduktionen i eurozonen, og i eftermiddag kommer der en stribe tal fra USA, herunder for detailsalget.

Renten på den toneangivende danske statsobligation med udløb i november 2023 ligger ved 8.45-tiden i knap 1,42 pct., og det er stort set uændret i forhold til lukkeniveauet onsdag. Kl. 11 offentliggøres tal fra eurozonen for industriproduktionen, som har vist fald i tre af de seneste fire måneder. Ifølge Bloomberg News er konsensus dog en stigning i april på 0,5 pct. på månedsbasis.

- De indikatorer, vi har for udviklingen i industrien, har været af blandet karakter på det seneste. PMI-indekset for eurozonen for industrien har vist en vigende trend siden januar. Indekset ligger dog fortsat over 50, hvilket antyder fremgang i industrien. Erhvervstilliden for eurozonen har derimod vist en stigende trend siden september sidste år, hvilket isoleret set peger på en øget industriproduktion, skriver Sydbank i en kommentar.

Detailsalg fra USA på vej

Banken venter, efter den sløje udvikling i industriproduktionen de seneste måneder, en stigning i produktionen i april på 0,4 procent på månedsbasis. Fra USA kommer i eftermiddag en stribe nøgletal, hvor der på forhånd synes at være størst interesse om detailsalget. Det ventes i maj at være steget 0,6 pct. på månedsbasis ifølge et estimat fra Bloomberg News.

Der kommer også de ugentlige tal for nytilmeldte ledige, og her ventes en opgørelse på 310.000 mod 312.000 måneden før. Derudover offentliggøres importpriser og forretningslagre. Det amerikanske finansministerium holder torsdag auktion over 30-årige papirer for 13 mia. dollar.

Derudover vil markedet holde øje med udviklingen i Irak, hvor den militante gruppe ISIL har indtaget flere større byer. I forhold til de seneste to konflikter er USA ikke længere til stede, og det er ifølge seniorstrateg Henrik Drusebjerg fra Nordea usandsynligt, at de vil engagere sig i konflikten som tidligere.

- En yderligere optrapning af kampene i Irak kan derfor sende olieprisen betydeligt op, hvilket vil være gift for det globale opsving og dermed for kursudviklingen på de risikable aktiver, skriver Henrik Drusebjerg i en kommentar torsdag morgen.

Læs også
Top job