Milliardgevinst gemt i gamle Vestas-møller

Vestas er i gang med at opbygge en ny servicedivision, der skal vokse massivt de kommende år.

Vestas kan hente mere end 2,5 mia. kr., hvis virksomheden kan få en serviceaftale med alle Vestas-møllerne.  Foto: Gorm Branderup

Mere end 2,5 mia. kr. kan vindmølleselskabet Vestas årligt hente i omsætning, hvis det lykkes selskabet at vinde serviceaftalen på de Vestas-møller, der i dag ikke bliver serviceret af det danske selskab.

Det forklarede selskabets nye chef for servicedivisonen, danske Christian Venderby, torsdag på selskabets kapitalmarkedsdag i hovedkvarteret i Aarhus.

Over hele verden er der i dag opstillet Vestas-møller for sammenlagt 61 GW. Af dem har selskabet selv serviceaftaler på møller med en sammenlagt energiproduktion på 45 GW. Det svarer til omtrent 75 pct.

Et betydeligt bidrag

Skulle det lykkes at få de sidste 16 GW under hjelmen, vil det bidrage med 340 mio. euro (2,5 mia. kr.) årligt i omsætning, hvilket vil give et ganske betydeligt bidrag til de 945 mio. euro (godt 7 mia. kr.), som selskabet hentede på serviceområdet i fjor.

Christian Venderby gjorde det dog klart, at det er urealistisk, at man kan vinde alle møllerne tilbage, fordi de bliver serviceret af andre udbydere. Men noget er der formentlig at komme efter.

”Jeg kender ikke det præcise tal for, hvor mange der har valgt en anden serviceløsning, men min erfaring fra USA siger mig, at størstedelen af kunderne selv varetager de opgaver,” sagde Christian Venderby , der først begyndte i sit nye job for 12 dage siden.

Storsatsning

Der bliver satset ganske stort på servicedivisionen i Vestas, hvor bestyrelsesformand Bert Nordberg drømmer om, at vedligeholdelse, reparation og andre serviceopgaver i fremtiden kan bære hele selskabet alene, og at den svingende mølleproduktion kun skal fungere som et supplement.

På mellemlangt sigt (3-5 år) er det ambitionen, at servicedivisionen skal vokse med 30 pct., og her kan det vise sig ganske væsentligt, at selskabet tidligere i år lancerede det såkaldte Powerplus-program, hvor man gennem en række forskellige opgraderinger af møllerne kan sikre en større energiproduktion i størrelsesordenen 0,5-4 pct.

Deler i porten

Det interessante ved modellen er, at mølleejeren og Vestas deler det ekstra afkast, der måtte komme.

Med en installeret møllebase på 61.000 MW rundt om i verdenen er der et væsentligt potentiale i programmet.

”Effekten afhænger meget af den enkelte lokation. Vi har set eksempler, hvor produktionen steg næsten 8 pct. og andre steder hvor samme forbedring gav tættere på 2 pct. ekstra. Så det er svært at komme med et fast tal, men vi tror, at det vil bidrage til at øge indtægterne fremover,” sagde Christian Venderby.

Størstedelen af kunderne har indgået aftale om de største og dyreste af Vestas’ servicepakker, og ganske interessant er det også, at længden af servicekontrakterne er øget fra 4,5 år i 2009 til gennemsnitligt 7,6 år i 2013.

Vestas har samtidig fået effektiviseret sin serviceafdeling, så en gennemsnitlig tekniker, der i 2010 kunne servicere 7,5 MW, i 2013 var oppe på 11,6 MW.

Ved årsskiftet havde selskabet serviceaftaler med en sammenlagt fremtidig værdi for 6,7 mia. euro (50 mia. kr.). Tallet voksede i 2013 med 26 pct.

Læs også
Top job