6.000 har taget den store nedtur

Tusindvis af danskere er gået fra lønnet job til ingenting, viser nye tal.

6.000 mennesker har foreløbig været igennem den store nedtur fra at have lønnet arbejde til at stå uden hverken indkomst eller job. Det viser officielle tal om virkningerne af reformen af dagpengene. Bag tallet gemmer sig ikke alene arbejdsløse med voldsomme lommesmerter, men også menneskelige kriser af rang.

Mindst 36.000 arbejdsløse har mistet deres dagpenge, siden dagpengereformen trådte i kraft i 2013 og halverede den maksimale periode på dagpenge fra fire til to år. Det fremgår af tal fra det statslige Jobindsats.dk, som Ugebrevet A4 har analyseret.

En katastrofe

Blandt de 36.000 er cirka 6.000 endt med at stå uden arbejde og uden kontanthjælp eller anden form for offentlig ydelse. Det gør næstformand for fagforbundet FOA Mona Striib vred.

»Det er intet mindre end en katastrofe, at vi sender så mange mennesker ud i noget, der kan ende i fuldstændig økonomisk ruin,« siger Mona Striib.

Sælger bil og sommerhus

I fagforbundet 3F mærker mange medlemmer den barske side af reformen af dagpengene. Hver fjerde af de ledige, der har mistet dagpengene og derefter står uden indkomst og job, har været eller er medlemmer af 3F's A-kasse. Mange af dem lider store afsavn, fortæller forretningsfører for 3F's A-kasse Eva Obdrup.

»Mange af de ledige uden dagpenge er så økonomisk pressede, at de sælger bilen, sommerhuset, eller hvad de nu ellers kan sælge. Andre spiser af deres opsparede pension, hvilket jo vil ramme dem hårdt senere. Og nogle låner sig frem hos familie og venner,« fortæller Eva Obdrup og fortsætter:

»Nogle par overvejer sågar at blive skilt og flytte fra hinanden bare for at kunne få kontanthjælp.«

Ikke krav på kontanthjælp

Når arbejdsløse kan gå fra at få dagpenge til at få ingenting, skyldes det reglerne for kontanthjælp. Ledige har nemlig ikke krav på kontanthjælp, hvis de har en formue på mere end 10.000 kroner - for eksempel en bil eller et kolonihavehus - eller hvis deres samlever tjener mere end, hvad der svarer til det dobbelte af kontanthjælpen.

Blandt de arbejdsløse, som har mistet dagpengene, er 26-årige Daniel Frausing Heuser.

To børn og 13.500 kr. om måneden

Han får stadig hjælp fra det offentlige i form af den såkaldte arbejdsmarkedsydelse, som er på 80 procent af dagpengene. Men ydelsen er begrænset til et halvt år, og den er svær at klare sig for. Især når man har to børn og en kæreste på kontanthjælp.

»Rent ud sagt er vores økonomi mega dårlig. Vi har cirka i alt 13.500 kroner om måneden til at betale husleje, transport, mad og så videre for. Når vi når midten af måneden, har vi sjældent penge tilbage. Heldigvis er der så familie, der støtter os,« fortæller Daniel Frausing Heuser.

Kigger man nærmere på de arbejdsløse, som har mistet dagpengene for efterfølgende at få nul kroner, springer nogle forhold i øjnene.

På baggrund af tal fra Jobindsats.dk kan Ugebrevet A4 konstatere følgende:

  • 59 procent er mænd, 41 procent er kvinder.
  • 66 procent er 50 år eller derover.
  • 23 procent er indvandrere eller efterkommere.

Der er klar overvægt af ufaglærte. Eksempelvis kommer 26 procent af de indkomstløse ledige fra 3F, der har mange medlemmer med kort eller ingen uddannelse.

Velkendte grupper

At de nævnte grupper er rigt repræsenteret i den triste statistik over indkomstløse, kommer ikke bag på Lisbeth Pedersen. Hun er leder af afdelingen for forskning i beskæftigelse og arbejdsmarked ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

»Det er nogle velkendte risikogrupper, som ender med at blive selvforsørgende. Det er alle dem, der har svært ved at få arbejde og på den måde er på hælene i forvejen,« siger Lisbeth Pedersen.

Statistikken viser, at temmelig mange af dem, der ryger ud i ingenting, ender med at leve i længere tid uden indkomst.

Fattige pensionister

I januar 2013 gik 20 procent af dem, der mistede dagpengene, over til ingen indkomst ifølge Jobindsats.dk. Ni måneder senere var andelen af indkomstløse i gruppen af ledige fra januar stort set uændret - nemlig 23 procent. Med andre ord er der tilsyneladende ikke den store udskiftning i gruppen af indkomstløse - eller selvforsørgende, som embedsmænd kalder dem.

»Vi er ved at skabe en gruppe af mennesker, der hele deres liv kan komme til at være påvirket af, at de mistede deres dagpenge. For dem, der spiser af deres pensionsopsparing, de kan jo gå hen og blive fattige pensionister,« siger Mona Striib.

BRANCHENYT
Læs også