TK Development fastholder forventningerne

Selskabet venter dermed stadig et resultat før skat af de fortsættende aktiviteter på 40 mio. kr.

Fredag aflagde TK Development kvartalsrapport for første kvartal 2014/15.  Foto: Torben Stroyer

Det fremgår af selskabets kvartalsrapport for første kvartal 2014/2015.

- Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med større usikkerhed. Afviklingsprocessen pågår, og der er risiko for yderligere tab, inden afviklingen er tilendebragt. Resultat før skat af afviklingsaktiviteterne indgår derfor ikke i forventningerne, skriver selskabet i regnskabet.

Eksklusive afviklingsaktiviteterne realiserede TK Development i første kvartal et resultat før skat på 12,7 mio. kr. mod et underskud på 15,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Afviklingsaktiviteterne gav derimod et underskud på 4,5 mio. kr. sammenlignet med et minus på 3,8 mio. kr. i første kvartal 2013/14.

Ledelsen i TK Development vurderer overordnet, at markedsforholdene for koncernen er i bedring - hvilket er uændret i forhold til den vurdering, som selskabet havde i forbindelse med aflæggelsen af sit seneste årsregnskab.

Selskabet uddyber, at adgangen til finansiering af projekter i en længere periode har været vanskelig og den væsentligste udfordring for ejendomsbranchen.

- Der opleves nu en opblødning i mulighederne for at opnå finansiering af projekter. Mulighederne varierer fra projekt til projekt, afhængigt af type, beliggenhed og status, herunder udlejning og salg. Ved bevilling af projektfinansiering stiller bankerne fortsat krav om en relativt høj egenfinansiering, men også her opleves en vis opblødning, skriver TKD i regnskabet.

Tabel for første kvartal af regnskabsåret 2014/2015 for TK Development:

Mio. kr.

1. kvartal 2014/2015

1. kvartal 2013/2014

Hele 2013/2014

Nettoomsætning

123,3

113,3

330,7

Bruttoresultat

22,1

15,9

102,5

Resultat før skat

5,3

-21,3

-42,8

Nettoresultat

7,3

-16,2

-49,0

BRANCHENYT
Læs også