Serier

Stadig uklart, om en andelsforening kan gå konkurs

Flere andelsboligforeninger i håbløs gæld ønsker at gå konkurs. Vestre Landsret kritiseres for ikke at tage stilling til det.

De forsvundne andelskroner

Vestre Landsret undgik i sidste uge at tage stilling til, om en andelsboligforening kan gå konkurs, hvis långiveren ønsker, at foreningen fortsætter trods håbløs økonomi.

Langt de fleste danske andelsboligforeninger er sunde. Men 20-30 foreninger har gæld, der langt overstiger værdierne. Og boligafgifter vokser stejlt.

Realkreditselskaber og banker har måttet sætte flere hundrede millioner kr. af til potentielle tab i de kuldsejlede foreninger. Og de ønsker ikke, at foreningerne går konkurs, så nedskrivninger bliver til tab.

»Landsretten er bange for at være retningsgiver i en sag, hvor der er store summer på spil. Derfor tager man en forening, der er blevet erklæret utvivlsomt insolvent i skifteretten, og beslutter, at den skam er solvent. På den måde behøver man ikke tage stilling til andelsboligforeningers retsstilling,« siger Michael Thygesen, Advokaterne Sankt Knuds Torv i Aarhus, likvidator i Doktorparken.

Højesteret er eneste håb

Likvidatorerne i AB Duegården på Frederiksberg med en gæld på 486 mio. kr og værdier for 235 mio. kr. har netop indgivet konkursbegæring.

Foreningens tidligere formand, Lasse Larsen, mener, at Vestre Landsret har vendt sagen på hovedet for at undgå at tage stilling.

»Det eneste håb, vi har tilbage, er, at der træffes nogle fornuftige afgørelser i Højesteret, og at den genopretter lov og ret på området. De overbelånte andelsboligforeninger befinder sig i et juridisk limbo,« siger Lasse Larsen.

Vi står tilbage med spørgsmålet, om en andelsboligforening nogensinde kan gå konkurs, så længe ikke alle andelshaverne er insolvente

Hans Henrik Edlund, Professor på Aarhus Universitet

Flere juraprofessorer og advokater har tidligere over for Morgenavisen Jyllands-Posten efterlyst en landsrets- eller højesteretsdom for at få afgjort, om formanden for Skifteretten i København, dommer Torben Kuld Hansen har ret, når han har sagt, at foreningerne ikke har en retlig interesse i at gå konkurs, så de bliver lejere igen.

Hans vurdering bygger bl.a. på en konkret landsretsdom mod en forening.

Kan den gå konkurs?

Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet, siger, at tvivlen om retlig interesse ikke er afgjort.

»Vi står tilbage med spørgsmålet, om en andelsboligforening nogensinde kan gå konkurs, så længe ikke alle andelshaverne er insolvente,« siger Hans Henrik Edlund.

I Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF, efterlyser direktør Jan Hansen en højesteretsdom:

»Den nuværende retstilstand er uholdbar for en række andelsboligforeninger. Det er jo ikke af lyst, at man som forening ønsker at begære sig konkurs og få sat en stopper for yderligere gældsætning. Det er af nød.«

BRANCHENYT
Læs også