Grøn fjernvarme i Aarhus skaber op til 500 job

En kvart million aarhusianere kan se frem til, at fjernvarmen bliver grøn fra Studstrupværket.

Den samlede ombygning af Studstrupværket ved Aarhus ventes at være afsluttet i efteråret 2016. Foto: Casper Dalhoff

Et af Danmarks største kulkraftværker, Studstrupværket ved Aarhus, skal fremover fyre med træpiller i stedet for kul. Dong Energy og Affaldsvarme Aarhus investerer 1,3 milliarder kroner i en grøn ombygning af kraftværket.

Fakta
  • Studstrupværket skal ombygges til at fyre med bæredygtige træpiller fra slutningen af 2016.
  • Ombygningen medfører cirka 90 procent reduktion i årligt kulforbrug. Fra omkring 1,1 millioner tons i 2013 til cirka 140.000 ton i 2017.
  • Værket består i dag af to blokke, blok 3 og 4. Det er blok 3, der ombygges til træpiller.
  • Værket producerede i 2013 2,7 terawatt-timer (TWh) el, svarende til det årlige elforbrug i omkring 780.000 husstande.
  • Samtidig producerede det 8,8 petajoule (PJ) fjernvarme, svarende til det årlige varmeforbrug i over 135.000 husstande.
  • Cirka 225.000 aarhusianere modtager fjernvarme fra Studstrupværket.
  • Studstrupværkets blok 3 fyrer i dag med kul, der kan suppleres med op til 10 procent halm.
  • I fremtiden kan blok 3 fyre 100 procent med træpiller.
  • I forhold til kul kan man - inklusive transport - opnå en CO2-reduktion på op til 90 procent ved at fyre med træpiller.
Kilde: Dong Energy

Skatteminister Morten Østergaard (R) og Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), besøger mandag værket, der leverer omkring 80 procent af fjernvarmen til Aarhus og omegn. Årsagen til besøget er, at ombygningens anden fase til godt 700 millioner kroner netop har fået grønt lys.

- Ombygningen er et stort skridt mod at få kullene væk fra vores kraftværker og dermed nedbringe Danmarks CO2-udledning, siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i Dong Energy.

400-500 job

Omstillingen til biomasse er et vigtigt bidrag til Aarhus' mål om at blive CO2-neutral i 2030. Investeringen forventes at skabe 400-500 job i løbet af anlægsperioden.

- Med skiftet fra kul til træpiller sendes et stærkt signal om, at det kan betale sig at investere i miljøvenlig teknologi, og det leverer samtidigt et solidt bidrag til et grønnere Aarhus, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Ombygningen af værket kommer efter, at en stor knast omkring afgiftsafregningen er ryddet af vejen af Folketinget.

- Studstrupværket er med sin ombygning med til at skabe arbejdspladser og med til at fremme den grønne udvikling. Det er utrolig glædeligt, når virksomheder får gavn af og benytter sig af regeringens lovgivning. I dette tilfælde nye regler, der gør kraftvarmeværkernes afregningssystem mere gennemsigtigt, siger skatteminister Morten Østergaard.

Ombygningen af kraftværket er delt op i to faser: En levetidsforlængelse af blok 3, som allerede er i gang, og en efterfølgende konvertering til at kunne fyre med biomasse, som igangsættes nu. Den samlede ombygning ventes afsluttet til efteråret 2016.

BRANCHENYT
Læs også