Styrelse bremser stort magasin-byggeri

Byggeriet af et nyt fælles magasin på 29.500 kvm, som skal opbevare materialer fra tre museer og et bibliotek, skal nu vurderes i forhold til, om det med fordel kan opføres i et offentlig-privat partnerskab (OPP).

Det skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Det sker, efter at fem rådgivere har afgivet tilbud på et bygherrerådgivningsudbud, som Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme sendte ud i januar i år. Styrelsen har på baggrund af den forestående OPP-vurdering valgt at annullere rådgivningsudbuddet.

De fem rådgiverteams, der afgav bud, havde Alectia, Grontmij, Kuben Management, Moe og Orbicon i spidsen.

- På given foranledning er det fundet hensigtsmæssigt, at projektet på ny underkastes en analyse af, hvorvidt OPP er relevant, før projektet forelægges Folketingets finansudvalg, skriver styrelsen i en mail til Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Sagsforløbet strækker sig over en periode på over 10 år, og det har været overvejet, om projektet skulle gennemføres som et OPP-projekt. Dengang omfattede projektet kun to institutioner - Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet, men nu omfatter det også Statens Naturhistoriske Museum samt Medicinsk Museion, og dermed har projektet ifølge styrelsen udviklet sig meget siden starten.

"Grebet forkert an"

Det aflyste udbud omfattede rådgivning i alle faser af byggeriet - herunder blandt andet køb af byggegrund, udbud af totalrådgivning samt kvalitetssikring af projekteringen og udbuddet af entrepriser.

Henrik Garver, adm. direktør i FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører, mener, at aflysningen af udbuddet er et eksempel på et offentligt udbud, der er grebet forkert an. Beslutningen om at vurdere projektet i forhold til OPP sker ifølge ham alt for sent, og han påpeger desuden, at der er høje transaktionsomkostninger forbundet med et OPP.

Meget er endnu usikkert

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme skal nu sammen med Kulturministeriet, Bygningsstyrelsen samt en ekstern rådgiver udarbejde en analyse.

På baggrund af den skal det besluttes, om OPP skal anvendes, og om det så i givet fald er Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme eller Bygningsstyrelsen, der skal være bygherre.

Det nye magasin skal ligge på Sjælland, men placeringen er ikke fastlagt.

BRANCHENYT
Læs også