Jyske Bank svinger øksen over ansatte

Stor fyringsrunde i Jyske Bank, der samtidig ændrer i organisationen.

Arkivfoto: Joachim Adrian

Ledelsen i landets tredjestørste bank, Jyske Bank, tager nu konsekvensen af den fortsat lave aktivitet i finanssektoren.

Fakta

177 fuldtidsstillinger i Jyske Bank nedlægges. På sigt skal hvert 10. job i koncernen væk.

  • Jyske Bank-koncernen havde ved udgangen af maj 4444 ansatte.
  • Mandag fyrer man 92 medarbejdere, da banken vil skære 177 fuldtidsstillinger væk.
  • Den resterende reduktion findes i forbindelse med planlagte pensioneringer og interne rokeringer over det kommende år, skriver banken til fondsbørsen.
  • På sigt skal banken ned på 4000 ansatte.
  • Danmarks tredjestørste bank, Jyske Bank, og Danmarks fjerdestørste realkreditinstitut, BRFkredit, fusionerede tidligere på året.
  • Og det er blandt andet dobbeltfunktioner fra de to selskaber, der nu skæres væk.
  • BRFkredit er efter sammenlægningen et selvstændigt datterselskab under Jyske Bank.
  • I 2013 havde Jyske Bank et plus på 2,3 milliarder kroner før skat, mens BRFkredit landede et overskud på 400 millioner kroner.
  • Koncernen har en samlet kundebase på 900.000 kunder.
  • Jyske Bank har tidligere meldt ud, at når sammenlægningen er fuldt implementeret, forventes den at betyde årlige besparelser på mindst 600 millioner kroner.

Kilde: Jyske Bank.

I forbindelse med en større omlægning af organisationen nedlægger banken sammenlagt 177 stillinger. Flere af stillingerne bliver nedlagt med øjeblikkelig virkning, hvilket betyder at 92 ansatte har haft den sidste dag i finanskoncernen.

De resterende afskedigelser finder sted over det kommende år og kan klares med planlagte pensioneringer og interne rokader.

Jyske Bank angiver selv "lavere aktivitetsniveau, vigende udlånsvolumen bortset fra nye boliglån, it-konverteringen af Spar Lolland til Jyske Bank samt sammenlægning af stabsfunktioner i BRFkredit og Jyske Bank" som begrundelserne for den omfattende beslutning.

Mere end 400 færre

Målet er, at der på sigt skal være 4.000 ansatte i banken, hvor der i dag er 4.444. Det svarer altså til omtrent 10 pct. af medarbejderstaben.

"Som følge af den forventede udvikling i koncernens aktivitetsniveau samt realisering af omkostningssynergier i forbindelse med sammenlægningen af BRFkredit og Jyske Bank sigtes der mod en nedbringelse af antallet af fuldtidsansatte til ca. 4.000 over de kommende år," skriver banken i en meddelelse til børsen.

Samtidig har banken besluttet at sammenlægge tre afdelinger for at bringe antallet af filialer ned. Afdelingen i Løkken bliver lagt sammen med den i Brønderslev. Ligeledes sammenlægges afdelingerne i Sakskøbing og Rødby med afdelingen i Maribo. Det hele sker i andet halvår.

Svagt første kvartal

Beslutningen om at gennemføre den store sparerunde kommer blot kort tid efter, at banken kunne berette om, at der er udsigt til et rekordstort halvårsoverskud på 3 mia. kr. før skat.

Det hører dog med til historien, at størstedelen af det forventede resultat falder som en regnskabsteknisk konsekvens af, at man har overtaget realkreditinstituttet BRFkredit. Jyske Bank skuffede da også ganske stort i første kvartal, da særligt tunge nedskrivninger trak overskuddet i første kvartal ned i forholdsvis beskedne 418 mio. kr. før skat. Det var en tilbagegang på 150 mio. kr. i en periode, da stort set alle andre store danske banker gik frem.

Samtidig med nedskæringer meddeler Jyske Bank, at man vil anlægge en voldgiftssag mod Nykredit/Totalkredit, fordi sidstnævnte tidligere har meddelt, at man anser samarbejdsaftalen mellem banken og realkreditinstitutterne for ophørt.

Jyske Bank: 1. kvartal 2014

Mio. kr.

1. kvartal 2014

1. kvartal 2013

Netto renteindtægter

1.158

1.197

Netto rente- og gebyrindtægter

1.606

1.646

Nedskrivninger på udlån mv.

289

242

Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

-93

1

Resultat før skat

418

561

Periodens resultat

341

435

BRANCHENYT
Læs også