Sådan skærer Jyske Bank ned

Vores toplinje er ramt, og vi er nødt til at reagere, siger topchef Anders Dam.

Anders Dam vil over de kommende år slanke sin organisation med omtrent 450 ansatte. Foto: Henrik Schütt

Danskerne er fortsat ikke meget for at bruge penge, og det mærker man blandt andet i Jyske Bank.

Indtjeningen er ikke, hvor den skal være i landets tredjestørste bank, og ikke meget tyder på, at det vil ændre sig i tiden, der kommer. Derfor reagerer bankens topledelse med ordførende direktør Anders Dam i spidsen nu med en større sparerunde, der betyder, at mere end 400 stillinger skal skæres bort.

Rammer bredt

I første omgang bliver 92 ansatte afskediget øjeblikkeligt.

Det kommer til at ske over nogle år, og en væsentlig del kan ske ved naturlig afgang. Alene på årsbasis er der en cirkulation i medarbejderstaben på 200-300.

Anders Dam, ordførende direktør, Jyske Bank

"Det rammer bredt i organisationen. Der er dog to områder, som specifikt bliver ramt. Det ene er en følge af, at vi konverterer Spar Lollands systemer til Jyske Banks egne systemer, så der er it-folk, som vi ikke længere skal bruge. Desuden har vi sammenlagt staben med BRFkredit, og det medfører en reduktion på sammenlagt 10 pct.," fortæller Anders Dam til epn.dk.

Han forklarer, at der er tale om to tredjedele Jyske Bank-ansatte , mens en tredjedel af nedskæringerne rammer ansatte i BRFkredit.

Naturlig afgang

Foruden de øjeblikkelige fyringer, forventer man, at man i løbet af det kommende år kan skære et lignende antal fuldtidsstillinger bort ved naturlig afgang, så der samlet bliver 177 stillinger mindre i koncernen i løbet af de næste 12 måneder.

Det bliver formentlig også rokader, pensioneringer og lignende, der skal løse udfordringen på længere sigt, hvor man fortsat mangler at finde 250 ansatte, der skal skæres bort, hvis man skal ned på de 4.000 ansatte i koncernen.

"Det kommer til at ske over nogle år, og en væsentlig del kan ske ved naturlig afgang. Alene på årsbasis er der en cirkulation i medarbejderstaben på 200-300," fortæller Anders Dam.

To selskaber - én koncern

Jyske Bank opslugte tidligere på året BRFkredit i en opsigtsvækkende aftale, der samtidig har bragt samarbejdet mellem Jyske Bank og Totalkredit til ophør.

Ser man på nedskæringerne i forhold til det samlede antal ansatte i de to sammenlagte organisationer, så bliver BRFkredit væsentligt hårdere ramt end Jyske Bank.

Det handler dog ikke om, hvor medarbejderne er ansat, mener bankdirektøren.

"Vi har sagt, at vi vil finde synergier for i alt 600 mio. kr. Heraf 300 mio. kr. på indtægtssiden og 300 mio. kr. på omkostningerne. Og vi skelner ikke mellem logoet på de to selskaber. Det er en koncernbetragtning, og en BRF-medarbejder er så god og skattet som en Jyske Bank-medarbejder," siger Anders Dam.

Usikker på fremtiden

Og selvom flere af landets økonomer taler om højere vækst og begyndende liv i privatforbruget, så er man i Jyske Bank i tvivl.

I hvert fald er sparerunden udtryk for, at man forventer, at det lave aktivitetsniveau varer ved.

"Det er det som det ene. Men når vi ikke går hårdere til værks, så er det også fordi, vi er usikre. Vi skylder medarbejderne at komme med ledelsens bedste bud på, hvor vi er på vej hen. Det er det her niveau," siger Anders Dam.

Voldgiftssag forude

Samtidig med meddelelsen om spareplanerne, så meddelte Jyske Bank, at man gør klar til en voldgiftssag mod Totalkredit/Nykredit. Sidstnævnte har i slipstrømmen på Jyske Banks fusion med BRFkredit afbrudt samarbejdet med Anders Dam og co.

"Vi har den mulighed at bringe det for en voldgift, og det synes vi, at vi skylder aktionærerne og kunderne," forklarer Anders Dam.

I Nykredit er man af den opfattelse, at man ikke "kan træde ud af et mange­årigt, fasttømret samarbejde for at blive konkurrent og så samtidig gøre sig håb om at bevare alle de fordele, som samarbejdet med Nykredit og Totalkredit indebærer," som koncernchef Michael Rasmussen udtrykker det i en meddelelse.

Partnere og konkurrenter

Men sådan ser man altså ikke på det i Jyske Bank.

"Vi har haft egne boliglån siden år 2000, før vi solgte Totalkredits produkter, vi været medejere af DLR i mange år, som også er en konkurrent, og vi har formidlet for BRF i mange år. Så vi har været partnere og konkurrenter i mange år," lyder det fra Jyske Banks øverste chef.

BRANCHENYT
Læs også