Et ekstra sabbatår koster 70.000 kr.

Studerende risikerer hård økonomisk straf, hvis de tager mere end to sabbatår.

Efter en velfortjent studentereksamen tager de fleste unge et sabbatår eller flere. Men nye SU-regler kan få konsekvenser for dem, hvis de holder mere end to sabbatår. Foto: Jens Dresling

"Først skal jeg lige have et arbejde, så skal jeg ud at rejse, og så må vi se, hvad der sker."

Sådan vil det formentlig lyde fra hovedparten af de mange unge, der får studenterhuerne på i de kommende uger. Her og nu ved de ikke, hvad de vil. Men i modsætning til tidligere studenter, er de nødt til at finde ud af det noget før.

Reglerne for udbetaling af SU er nemlig blevet strammet, så holder man mere end to sabbatår, mister man retten til at tage et ekstra år på den videregående uddannelse, man har valgt.

Stort tab

Hvis ikke man kan klare uddannelsen på normeret tid, falder hammeren, så er der ikke mere SU. Man mister altså en indtægt på 70.000 kr. og må enten arbejde eller låne for at betale de daglige udgifter.

Nye SU-regler

En ny SU-reform får konsekvenser for de kommende studenter.

  • De nye regler betyder, at det kan blive dyrt at holde mere end to sabbatår. Gør man det, skal man gennemføre sin videregående uddannelse på normeret tid. Man kan ikke få SU derudover.
  • Studerende, der bliver færdige før tid, kan få bonus. For hver kalendermåned, man har gennemført hurtigere, får man, hvad der svarer til halvdelen af SUen for udeboende - pt. 2.877 kr. før skat.
  • Fremover må SU-modtagere, der går på en videregående uddannelse, tjene mere ved siden af SU. Det laveste fribeløb, der i 2013 udgør 9.043 kr., hæves med 1.500 kr. per måned (2013-niveau) fra den 1. januar 2014 og med yderligere 1.000 kr. per måned (2013-niveau) fra den 1. januar 2015.

Se reglerne her

"Tidligere har man kunnet få SU i den normerede studietid plus 12 måneder. Det vil sige, at man fortsat ville kunne få SU i en periode, hvis man var blevet forsinket i sit studie. De regler bliver ændret med den nye reform," siger forbrugerøkonom i Sydbank, Camilla Skovsbo Erichsen, til epn.dk.

Krav til forlængelse

Fra i år er det kun studerende, som begynder hurtigt på en videregående uddannelse, som har mulighed for, at få SU i længere end normeret tid.

"Med hurtige studerende menes, at man skal starte sin videregående uddannelse senest to år efter, at man har afsluttet den adgangsgivende eksamen. Unge, der får studenterhuen på hovedet i juni 2014, skal senest påbegynde deres videregående uddannelse i august/september 2016 for at få adgang til SU i længere end normeret tid," fastslår Camilla Skovsbo Erichsen.

Hvis man holder mere end to års pause, kan man kun få SU i den normerede studietid. Bliver man ikke færdig til tiden, klapper pengekassen i. Man går altså glip af op mod 12 måneders SU – i alt svarende til mere end 70.000 kr. med de nuværende SU-satser.

I stedet har man mulighed for at tage et såkaldt slutlån. Satsen på slutlån ligger i 2014 på 7.706 kr. pr. måned. Slutlånet skal betales tilbage, når man er færdig med uddannelsen.

Reglerne træder i kraft for studerende, der starter første gang på en videregående uddannelse den 1. juli 2014 eller senere. Der laves dog en overgangsperiode, så studerende, som fik den adgangsgivende eksamen i 2011, godt kan søge optagelse i 2014 efter de ”gamle” regler. Der kan gives dispensation på grund af for eksempel værnepligt eller barsel.

Bonus til de hurtige

Det er ikke kun, når man skal i gang med sin videre uddannelse, at man belønnes for at være hurtig. Studerende, som bliver færdige med deres studier hurtigere end normeret tid, kan få et bonusstipendium. Beløbet på bonussen afhænger af, hvor hurtig man har været, For hver måned man er færdig hurtigere end normeret tid, kan man få, hvad der svarer til en halv måneds SU.

Er man f.eks. færdig fire måneder før tid, vil man få, hvad der svarer til to måneders SU. Det vil sige 11.678 kr. før skat, hvis man regner ud fra de nuværende SU-satser.

Reglen gælder for studerende, som afslutter deres videregående uddannelse den 1. januar 2016 eller senere, og vil dermed også gælde de unge, som starter på en videregående uddannelse i år.

Må tjene mere

Med reformen får de studerende mulighed for at tjene flere penge ved siden af SU’en. Fribeløbet blev forhøjet ved årets indgang, og bliver forhøjet endnu en gang ved indgangen til 2015. Studerende på SU på videregående uddannelser må pt. tjene op til 10.701 kr. pr. måned før skat. I 2013 måtte de tjene 9.043 kr.

Formålet med forhøjelsen af fribeløbet er at give de studerende mulighed for, at have mere erhvervsarbejde under studierne uden, at de bliver trukket i SU.

BRANCHENYT
Læs også