Salg af udlejede grunde

Der skal betales moms ved salg af byggegrunde, der er købt med henblik på salg.

Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde er som hovedregel momspligtigt. Det samme gælder særskilte salg af bebyggede grunde, f.eks. salg af grunde, hvor en lejer har opført en bygning.

Der gælder dog den undtagelse, at ejendomme, som alene har været brugt i forbindelse med momsfri virksomhed, kan sælges momsfrit. Udlejning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget. En grund, som kun har været brugt til momsfri udlejning, kan dermed sælges uden moms...

BRANCHENYT
Læs også