Kul er verdens mest brugte brændsel

Kul er atter verdens største energikilde. Brugen af vedvarende energikilder er rekordhøj.

USA er det eneste større land, der ikke følger tendensen med et stigende forbrug af kul, fordi priserne på naturgas er konkurrencedygtige i forhold til kul. Her er et kultog nået frem med sin last til White Bluff-kraftværket nær Redfield i Arkansas. Foto: AP

Den gode nyhed er, at råoliepriserne er de mest stabile siden begyndelsen af 1970’erne.

Den dårlige nyhed er, at kuls andel af det globale energiforbrug er det højeste siden begyndelsen af 1970’erne...

BRANCHENYT
Læs også