Obligationer åbning: Sidelæns bevægelse før nøgletal

Det tegnede til en rolig åbning, og det blev en rolig åbning på det danske obligationsmarked tirsdag, hvor den 10-årige rente holdt sig tæt omkring de 1,38 pct., som den sluttede i mandag.

Markedet kan blive påvirket af udviklingen i Irak og forholdet mellem Rusland og Ukraine, og derudover kommer der nøgletal fra både Europa og USA, som potentielt ville kunne flytte obligationskurserne.

Fra Europa samler interessen sig nøgletalsmæssigt primært om det tyske Zew-indeks, der ventes at vise en flad udvikling i økonomernes vurdering af den nuværende situation, med et tal på 62,1 i juni, mens indekset for forventningerne ventes at vise en forbedring til 35,0 fra 33,1 i maj, ifølge en opgørelse fra Bloomberg News. Sidstnævnte er faldet uafbrudt siden december, da det lå i 62,0.

- Udviklingen afspejler helt givet, at økonomerne forventer aftagende økonomisk vækst i den tyske økonomi efter meget høj økonomisk vækst i først kvartal. Den tyske økonomi voksede med 0,8 procent (QoQ) i første kvartal. Da der trods alt er udsigt til en økonomisk vækst i Tyskland på omkring to procent i år, venter vi ikke, at ZEW-indekset vil blive ved med at falde i samme takt som i de foregående måneder, skriver Sydbank, som venter, at forventningsindekset vil blive opgjort til cirka 30.

Fra USA kommer der i eftermiddag data for forbrugerpriser, påbegyndt boligbyggeri og byggetilladelser. Forbrugerpriserne ventes at være steget 0,2 pct. på månedsbasis i maj, viser et estimat fra Bloomberg. Desuden ventes et påbegyndt boligbyggeri i maj på 1,03 mio. enheder og et omfang af byggetilladelser på 1,05 mio.

Læs også