Opsvinget er ikke nået til lønsedlen

Lønnen er det sidste, der kommer med, når økonomien vender, siger økonom.

Foto: Esben Nielsen

De fleste økonomer mener at kunne se tegn på et økonomisk opsving.

Men opsvinget er ikke slået igennem på lønnen. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der har set på lønindekset for virksomheder og organisationer for årets første kvartal.

Lønnen er i årets første kvartal steget med 1,1 pct. sammenlignet med samme kvartal i fjor. Men sammenlignet med fjerde kvartal af 2013 er lønstigningen aftaget en smule fra 1,2 pct.

Den største fremgang har ansatte inden for erhvervsservice fået med 1,7 pct. Omvendt har ansatte inden for bygge og anlæg fået den mindste stigning på kun 0,4 pct.

Priserne holdes også nede

"Korrigeret for sæsonudsving steg lønningerne på det private arbejdsmarked 0,2 pct. i første kvartal. I normale tider ville det være en ekstremt lav lønvækst, selv om vi også før krisen så kvartaler, hvor lønudviklingen var lige så lav.

Men heldigvis er prisstigningerne også ekstremt lave, så selv den meget lille lønstigning har været nok til at holde købekraften oppe," vurderer privatøkonom Las Olsen fra Danske Bank.

"Selv om lønstigningen kun har været på 1,1 pct. i forhold til første kvartal i fjor, har der været tale om en beskeden forbedring, fordi priserne kun er steget med 0,6 pct.," siger Las Olsen.

Tro på lidt højere lønvækst

Han tror derfor på, at fremgangen i økonomien - bl.a. i kraft af de nye overenskomster - vil vise sig som lidt højere lønvækst.

"Men det kommer til at gå langsomt, for lønningerne er noget af det sidste, det kan ses på, når økonomien vender," tilføjer Las Olsen.

Det betegner han alligevel som positivt.

"Stigende indkomst er den vigtigste forudsætning for, at vi også får et stigende privatforbrug," siger Las Olsen.

BRANCHENYT
Læs også