De lave renters tid kan slutte onsdag

Sætter amerikanerne snart kurs mod højere renter? Onsdag er vi måske klogere.

Foto: Itsuo Inouye/AP

De lave renters tid lakker efter alt at dømme mod enden.

Allerede onsdag er der mulighed for stigende renter, når der er møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed).

Her vil alverdens økonomer, analytikere og investorer lytte intenst efter signaler, der kan afsløre, hvornår den mægtige finansinstitution forventer den første rentestigning.

Arbejdsløsheden falder

Markedet forventer, at den falder i anden halvdel af 2015, men i Danske Bank forventer man stigende renter allerede i første halvdel af næste år. Økonomien er stærk nok, mener man.

"Bedringen af den amerikanske økonomi er gået hurtigere end ventet. Vi ser, at inflationen stiger lidt, mens arbejdsløsheden falder. Det tyder på, at amerikanerne kunne nærme sig fuld beskæftigelse næste år," begrunder chefstrateg Frank Øland Hansen i Danske Bank.

Den amerikanske statsobligation med en løbetid på 10 år ligger aktuelt på et renteniveau omkring 2,6 pct. Der er altså et stykke vej op til de 4-5 pct., der var det normale niveau i perioden 2001-2007.

Det vigtige budskab er, at man skal lade være med at tro, at obligationer altid er sikre.

Frank Øland Hansen, chefstrateg, Danske Bank

Pæne stigninger

Men når renten først én gang er steget, er det tænkeligt, at de næste stigninger kan komme hurtigere. Økonomerne venter, at det vil tage et par år at nå tilbage til niveauet før krisen.

"På et tidspunkt, når vi får et signal om, at centralbanken vil sætte renten op, og det kan være i morgen, så vil det betyde, at markedsrenterne, altså obligationsrenterne, vil stige. Og det lave niveau giver grund til at tro, at vi kan få ret pæne stigninger," siger Frank Øland Hansen.

Han henviser til, at da man i fjor åbnede debatten om en nedtrapning af det enorme obligationsopkøbsprogram, som den amerikanske centralbank over nogle år praktiserede, så steg den 10-årige statsobligationsrente med mere end 1 procentpoint på et par måneder.

Pas på!

Det gav umiddelbart et kurstab på 10 pct., og det er dermed et bevis på, at obligationer ikke altid er en sikker investering.

"Det vigtige budskab er, at man skal lade være med at tro, at obligationer altid er sikre. Det er ikke nødvendigvis sandt, når renterne er lave. Renten kan sagtens stige mere end med 1 procentpoint, og så bliver kurstabet endnu større," siger Frank Øland Hansen.

Den amerikanske centralbanks rentetanker er ikke mindst interessante for de danske boligejere med langvarige, fastforrentede boliglån.

Realkreditlån kan blive dyrere

Mens flekslånene i højere grad er styret af Den Europæiske Centralbanks (ECB) renter, der først ventes at rykke sig i 2016, så ser det anderledes ud for de 30-årige realkreditlån.

"Her kan vi godt komme til at se rentestigninger, når Fed signalerer stigende renter," siger Frank Øland Hansen.

Stort set samme vurdering får man hos cheføkonom Jacob Graven i Sydbank.

Han peger ligeledes på, at den første rentestigning i USA vil indtræffe allerede i første halvdel af 2015, og han minder om, at selvom renten bliver hævet en smule, så vil der fortsat være tale om en ekstremt lempelig pengepolitik.

En ekstrem situation

Han venter desuden, at Fed vil fortsætte neddroslingen af opkøbsprogrammet med 10 mia. dollars, så det endegyldigt er afviklet til oktober.

Det interessante er så, hvad centralbanken vil stille op med de obligationer, som man over de seneste år har opkøbt for tusindvis af milliarder dollars.

"Det er en helt usædvanlig og ekstrem situation. Hvad skal man gøre med dem? Hvis man begynder at droppe dem ud på markedet, vil det give en vældig ballade. Derfor tror jeg, at man venter og beholder dem, indtil økonomien er normaliseret," siger Jacob Graven.

BRANCHENYT
Læs også