Lars Rohde: Danske banker skal være mindre

Der er behov for at slanke landets pengeinstitutter yderligere, mener Nationalbanken.

Nationalbankdirektør Lars Rohde. Foto: Stine Bidstrup

De ansatte i den danske finanssektor har været igennem en barsk periode under og efter finanskrisen.

Men den sidste spareplan er næppe lanceret endnu.

Mandag meddelte Jyske Bank, at der skal være 10 pct. færre ansatte i banken, og i Nationalbanken mener man, at flere banker bør følge efter, fordi egenkapitalforrentningen er for lav og omkostningerne for høje i de danske pengeinstitutter.

"Det afspejler et behov for yderligere kapacitetstilpasninger i sektoren," siger nationalbankdirektør Lars Rohde i en meddelelse i forbindelse med bankens vurdering af den finansielle stabilitet i Danmark.

Fokus på kreditkvaliteten

Nationalbanken peger i sin vurdering på, at de lave renter gør det vanskeligt for pengeinstitutterne at opnå en "fornuftig" forrentning af overskudslikviditeten.

Det betyder, at bankerne bliver fristet til at investere i mere risikable aktiver eller lette på kravene til kreditgivningen, som man så det forud for finanskrisen.

Den vej ønsker man ikke at gå igen.

"Det er en udvikling, som vi er meget opmærksomme på," siger Lars Rohde, der fortsætter:

"Den høje udlånsvækst i pengeinstitutterne forud for finanskrisen skete på bekostning af kreditkvaliteten, og det er vigtigt, at dette ikke gentager sig."

Vigtige banker kan klare stormvejr

I forbindelse med vurderingen af den finansielle stabilitet i Danmark har Nationalbanken gennemført en såkaldt stresstest, hvor man undersøger bankernes evner til at klare sig igennem et økonomisk stormvejr.

Her viser undersøgelsen, at de fem systemisk vigtige banker (Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit) alle kan modstå hårde makroøkonomiske stød.

De har alle en kernekapitalprocent på over 8, hvilket er det hårdeste krav i den stresstest, som den europæiske tilsynsmyndighed EBA aktuelt gennemfører.

Solid overdækning

I det hårdeste scenario vil nogle af de ikke-systemiske pengeinstitutter få behov for yderligere kapital. Det samlede kapitalbehov for disse institutter udgør ca. 8 mia. kr., svarende til ca. 4 pct. af deres samlede risikovægtede eksponeringer.

"Det er vigtigt, at de danske pengeinstitutter fortsætter med at være velpolstrede. Institutterne bør opretholde denne solide kapitaloverdækning i de kommende år, hvor de nye EU-kapitalkrav øges gradvist," siger Lars Rohde.

Ja til bankunion

Han noterer samtidig, at den overordnede struktur for EU's bankunion er på plads, og selvom nogle delelementer endnu mangler, er han tilhænger af, at Danmark bliver en del af den.

"Spørgsmålet om dansk deltagelse er en politisk beslutning, men det er samlet set Nationalbankens opfattelse, at danske interesser bedst varetages ved at deltage i bankunionen," mener Lars Rohde.

BRANCHENYT
Læs også