BNP tilbage på samme niveau som før krisen

Nationalbanken har hævet sine vækstskøn for den danske økonomi marginalt i sin kvartalsoversigt for andet kvartal. Samtidig er Danmark nu tilbage til niveauet fra før krisen.

Nationalbanken opjusterer sit vækstskøn, således det forventes at BNP'et stiger med 1,5 pct. i 2014, 1,8 pct i 2015 og 2,0 pct. i 2016.  Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen

Der ventes nu en stigning i BNP på 1,5 pct. i 2014 og på 1,8 og 2,0 i 2015 og 2016.

- Hvis der ses bort fra et fald i råstofudvindingen, er BNP tilbage på samme niveau som før krisen. Samlet set ventes den private efterspørgsel at øges jævnt de kommende år, mens den offentlige efterspørgsel antages at stige mere beskedent, skriver Nationalbanken.

Det går så godt, at Nationalbanken forventer, at det offentliges stimulus af økonomien vil blive mindsket.

- I 2015 ventes dansk økonomi at være så langt henne i et opsving, at tilbagerulningen af de finanspolitiske lempelser bør være godt i gang, så der næste år sker en mærkbar forbedring af den planlagte strukturelle saldo, siger nationalbankdirektør Lars Rohde og fortsætter:

- Det gælder især, når der tages hensyn til det lempelige udgangspunkt for finanspolitikken og det meget lave renteniveau.

BRANCHENYT
Læs også