Løber Danmark tør for arbejdsløse?

Det går så godt for jobmarkedet, at kun reformer kan sikre nok arbejdskraft, advarer tænketank.

I 2016 ventes der at være 2.803.000 danskere i beskæftigelse. Det er 69.000 flere end i 2013. Foto: Colourbox

Der var masser af gode nyheder fra jobmarkedet i den kvartalsrapport, som Nationalbanken tirsdag offentliggjorde.

Antallet af arbejdsløse falder, fyringerne bliver færre, jobopslagene flere og i nogle brancher meldes ligefrem om begyndende tegn på mangel på arbejdskraft.

Tæt på grænsen

Og ikke mindst sidstnævnte skræmmer i den liberale tænketank Cepos, fordi det danske arbejdsmarked i de kommende år vil nærme sig det strukturelle niveau.

"Der skal ikke mange uventede nyheder til i de kommende år, før vi i stigende omfang kommer til at mangle arbejdskraft, der vil virke som en flaskehals i dansk økonomi. Det er ulykkeligt, når vi har 2,1 mio. danskere på overførselsindkomster," siger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen til epn.dk.

Der skal ikke mange uventede nyheder til i de kommende år, før vi i stigende omfang kommer til at mangle arbejdskraft, der vil virke som en flaskehals i dansk økonomi.

Cheføkonomi Cepos Mads Lundby Hansen

Beskæftigelsen stiger

Beskæftigelsen i Danmark steg i første kvartal i år med 7.000 personer, og dermed er der kommet 28.000 flere i arbejde over det seneste år. Det skyldes blandt andet, at man har fået væsentlig flere deltidsansatte på arbejdsmarkedet.

Samtidig oplever man blandt inden for fag som metal-, og møbel- og transportmiddelindustrien en begyndende mangel på arbejdskraft.

Og alt tyder altså på fortsat fremgang, fordi man siden august 2013 har noteret sig, at antallet af varslede fyringer er faldet, mens mængden af jobannoncer er steget.

69.000 flere i arbejde

I 2016 ventes der at være 2.803.000 danskere i beskæftigelse. Det er 69.000 flere end i 2013. Modsat ventes bruttoledigheden at falde til 115.000 fra 153.000 i 2013.

Problemet ved mangel på arbejdskraft er, at det skaber et pres på lønningerne, hvilket forringer konkurrenceevnen og øger inflationen. Nationalbanken skønner dog, at beskæftigelsen aktuelt kunne have været 50.000 personer højere uden, at det ville skabe et inflationært pres på arbejdsmarkedet på mellemlangt sigt.

"Trods stigende beskæftigelse ventes arbejds­styrkegabet ikke at være helt lukket i slutningen af 2016. På dele af arbejdsmarkedet kan der dog samtidigt godt være mangel på kvalificeret arbejdskraft," skriver Nationalbanken i sin kvartalsberetning.

Brug for reformer

I Cepos opfordrer man derfor politikerne til at bringe flere reformer af arbejdsmarkedet på banen.

Blandt mulighederne nævner han en reduktion af dagpengeperioden fra to til halvandet år. En anden mulighed er i Cepos' optik en kontanthjælpsreform eller en reform, der i højere grad end tidligere sætter fokus på at få personer over 30 år i arbejde.

"For mange forsørgere på kontanthjælp er gevinsten ved at tage et lavtlønsjob under 1000 kr. om måneden," nævner Mads Lundby Hansen.

Erhvervsråd ikke enig

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener man, at tallene for arbejdsmarkedet tegner et forkert billede.

Chefanalytiker Frederik I. Pedersen peger på, at mange ikke bliver registreret som arbejdsløse, fordi de enten er faldet ud af dagpengesystemet eller bliver rubriceret som ikke arbejdsmarkedsparate.

"Vi har de senere år stået fast på, at den registrerede arbejdsløshed ikke tegner noget retvisende billede af tilstanden på arbejdsmarkedet," skriver Frederik I. Pedersen i en kommentar.

Han henviser blandt andet til vismændene, der har vurderet, at beskæftigelsen i 2014 ligger knap 85.000 personer under det strukturelle niveau, og desuden minder han om, at de reformer, der allerede er på plads, betyder, at beskæftigelsen skal stige med 200.000 frem mod 2020 for blot at følge med strukturerne.

BRANCHENYT
Læs også