Obligationer åbning: Renten tripper på stedet op til Fed-møde

Det danske obligationsmarked åbner onsdag tæt på uændret i forhold til lukketid torsdag. Markederne forholder sig generelt afventende forud for resultatet af rentemødet i den amerikanske centralbank i aften.

Den toneangivende 10-årige danske statsobligation med udløb i 2023 lægger ud med en rente i underkanten af 1,44 pct., marginalt højere end lukkeniveauet tirsdag.

Internationalt set steg renterne over en bred kam i tirsdagens handel, efter at inflationstal fra USA tirsdag viste lidt større prisstigninger end ventet, hvilket taler for fortsat tilbagerulning af den lempelige pengepolitik i USA.

De amerikanske forbrugerpriser steg 2,1 pct. i maj set i forhold til samme måned året før. Økonomerne havde ventet en stigning på 2,0 pct., og dermed øgedes inflationen umiddelbart, da niveauet måneden før var på 2,0 pct.

Men ses der på månedsbasis, steg forbrugerpriserne med 0,4 pct., hvor økonomernes forventninger lå på en stigning på 0,2 pct.

Også referatet fra det seneste rentemøde i den britiske centralbank, Bank of England, der offentliggøres 10.30 dansk tid, kan få en del opmærksomhed. Centralbankchef Mark Carney fortalte torsdag aften i sidste uge, at banken kan levere en rentestigning tidligere, end markederne forventer. Det satte skub i markederne med blandt andet et styrket pund til følge.

Men tirsdag pegede inflationstal fra Storbritannien i en anden retning. De britiske forbrugerpriser faldt nemlig overraskende i maj med 0,1 pct. i forhold til måneden før, og reaktionen på valutamarkedet var en umiddelbar svækkelse af det britiske pund, da udviklingen alt andet lige dæmper forventningen om - eller omfanget af - snarlige renteforhøjelser.

Referatet vil derfor blive nærstuderet med særligt blik for, om Mark Carney står alene med opfattelsen af, at pengepolitikken vil blive strammet hurtigere end ventet, eller om der er bred opbakning til synspunktet blandt Bank of Englands beslutningstagere.

BRANCHENYT
Læs også