Boligejere frygter stigende afgifter

Derimod får udløb af afdragsfrihed ikke boligejerne til at sove dårligt.

Nykredits forbrugerøkonom Johan Juul-Jensen

"Man kan ikke forsikre sig mod stigende grundskyld."

På den måde forklarer forbrugerøkonom Johan Juul-Jensen fra Nykredit, at stigende skatter og udgifter til det offentlige samt stigende energipriser og energiafgifter er det, der bekymrer de danske boligejere mest.

Derimod står ophør af afdragsfrihed på boliglånet langt nede på listen, der også viser, at boligejerne ikke gør sig de store bekymringer over dårligt indeklima, skybrud og oversvømmelser eller skjulte fejl som råd og skimmelsvamp.

Hver anden frygter stigende skatter

Nykredit har i samarbejde med analysefirmaet Epinion spurgt boligejere: "Hvad bekymrer dig mest som boligejer?"

Det er magtesløsheden, der bekymrer boligejerne.

Johan Juul-Jensen, forbrugerøkonom hos Nykredit

Frygten for faldende boligpriser og en ændret arbejdssituation, der kan påvirke økonomien, overgås også af frygten for de stigende afgifter.

Næsten hver anden boligejer er bekymret for stigende skatter og energipriser, mens kun hver femte er bekymret for rentestigninger. Kun hver 10. boligejer er bekymret for ikke at kunne få forlænget afdragsfriheden på boliglånet.

Magtesløsheden er værst

Og det er egentlig ikke overraskende, mener Johan Juul-Jensen.

"Det, der bekymrer boligejerne, er magtesløsheden. At de ikke selv kan gøre noget. Og stigende grundskyld kan de ikke gøre noget ved, med mindre de vil flytte til en anden kommune. Samtidig er det svært at vurdere fremtidige stigninger i ejendomsskatterne," forklarer Johan Juul-Jensen.

"Grundskylden stiger, og i mange kommuner vil den gøre det i mange år endnu, selv om der er et loft over stigningerne. Det giver trods alt boligejerne en mulighed for at tilpasse budgettet.

Omvendt er boligrenten faldet, så den fylder mindre i budgettet. Samtidig har renten været lav i så lang tid, at rentestigninger måske mere opfattes som en teoretisk risiko," tilføjer Johan Juul-Jensen.

Boligejere optimerer økonomien

Samtidig peger han på, at boligejerne i høj grad forsøger på at sikre en stabil økonomi.

"Der er aldrig blevet afdraget så meget, som der afdrages nu. Samtidig kan en energirenovering af boligen både nedsætte de daglige udgifter og være med til at sikre en bedre pris, hvis boligen skal sælges," siger Johan Juul-Jensen.

"Det er ikke kun beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed, der tæller, når boliger skal sælges. Energimærkerne får også stadig større betydning," tilføjer han.

BRANCHENYT
Læs også