Du kan få større skattefradrag i provinsen

Den nye vækstplan vil hjælpe pendlere i yderkommunerne.

Hvis man bor i visse yderkommuner, får man et højere befordringsfradrag. Arkivfoto: Carsten Andreasen

Hvis du bor i Skagen eller Nakskov, får du et forhøjet befordringsfradrag.

Årsagen er, at byerne ligger i 2 af de 16 kommuner, som Skatteministeriet betegner som udkantskommuner.

Skitsen til den vækstplan, som regeringen og Venstre blev enige om tirsdag aften, åbner op for, at fordelene for befordringsfradrag i yderkommunerne skal udvides.

Fuld sats i 16 kommuner

Normalt får man et befordringsfradrag på 2,10 kr. pr. km, når man kører fra 24 til 120 km til sit arbejde pr. dag. Fradraget falder til 1,05 kr. pr. km, når man kommer over 120 km. pr. dag.

I dag får borgerne i 16 udkantskommuner dog et øget befordringsfradrag. Det betyder, at befordringsfradraget er på den fulde sats, selvom man kører over 120 km pr. dag.

Udkantskommuner
I disse udkantskommuner gives forhøjet befordringsfradrag i 2007-2018
 • Bornholm
 • Læsø
 • Morsø
 • Samsø
 • Frederikshavn
 • Guldborgsund
 • Hjørring
 • Langeland
 • Lolland
 • Svendborg
 • Ærø
 • Norddjurs
 • Tønder
 • Vesthimmerland
 • Brønderslev
 • Faaborg-Midtfyn

Penge til yderområderne

I den nye vækstplan lægger man op til, at yderområderne skal styrkes. Fra 2014-2020 ønsker regeringen og Venstre at afsætte over 400 mio. kr. til at skabe vækst i yderkommunerne.

En af planerne er, at man vil fastholde pendlerne i udkantskommunerne ved netop at se på befordringsfradraget.

”Mange danskere flytter fra yderområderne til byerne for at få arbejde. Derfor gennemføres der en udvidelse af reglerne vedr. befordringsfradraget for pendlerne i udkantskommuner, så flere pendlere får gavn af øget befordringsfradrag,” skriver man i aftalen for vækstplanen.

Forlænget ordning

I øjeblikket bliver udkantskommunerne udpeget på baggrund af to kriterier.

For det første skal kommunens erhvervsindkomst pr. indbygger maksimalt ligge på 90 pct. af landsgennemsnittet. For det andet skal kommunen have en svag befolkningsudvikling.

De 16 kommuner, som i dag bliver betegnet som udkantskommuner, har udsigt til at få forhøjet befordringsfradrag frem til 2018. Egentlig var ordningen en midlertidig ordning, som skulle slutte i 2007. I 2006 udvidede man dog ordningen til at gælde indtil 2013.

I 2009 vedtog man en aftale, som forlængede ordningen til år 2018. Nu forlænger den nye vækstpakke muligvis ordningen yderligere.

Vækstplanen er ikke en endelig aftale endnu, så det er derfor uklart, hvilken betydning vækstplanen helt konkret får for befordringsfradraget i yderkommunerne.

Som det ser ud lige nu, vil vækstplanen betyde, at antallet af udkantskommuner øges fra 16 til 25, oplyser Skatteministeriet til epn.dk.

KL er positive

I Kommunernes Landsforening, KL, hilser man forslagene til at styrke ydreområderne velkomne.

”Alle initiativerne trækker efter min opfattelse i den rigtige retning. De vil bidrage til at skabe vækst og gøre det mere attraktivt at arbejde i yderområderne,” siger Martin Damm, som er formand for KL.

Det er dog ikke nok at se på befordringsfradraget, hvis pendlerne skal blive i yderkommunerne, lyder det.

”KL er ikke i tvivl om, at det er et tiltag, der vil bidrage til at fastholde flere pendlere i yderområderne. Men samtidig er det helt afgørende at sikre en ordentlig infrastruktur, så pendlerne kan komme på arbejde i et acceptabelt tempo,” siger Martin Damm

Gældende regler for befordringsfradrag
Kilde: Skatteministeriet
Daglig befordring Fradrag 2014
0-24 km Intet fradrag
24-120 km 2,10 kr. pr. km
over 120 km 1,05 kr. pr. km
over 120 km i 16 udkantskommuner 2,10 kr. pr. km
BRANCHENYT
Læs også