Prognose: Listen med trusler snart tom

Det er ved at tynde ud i ting, der truer verdensøkonomien, mener Danske Bank.

Den amerikanske økonomi ventes at vokse pænt i år og endnu bedre næste år. Det kan være med til at trække resten af verden op. Tegning: Niels Bo Bojesen

Tømmermændene efter den barske økonomiske krise er så småt ved at klinge af.

I en ny prognose peger Danske Banks økonomer på, at den globale økonomi ser bedre ud end længe. Væksten er tydeligvis accelereret i USA, der er et moderat opsving i Kina, der ellers begyndte svagt i 2014, og euro-zonen bevæger sig støt og roligt fremad.

I det hele taget er der ikke meget, der truer økonomien og det opsving, der synes at brede sig, beretter banken.

"Listen af risici i den globale økonomi har været lang i de senere år, men det er faktisk ved at tynde ud i ting, der for alvor truer verdensøkonomien," skriver chefanalytiker i Danske Bank Allan von Mehren i en kommentar.

Deflationsfrygt vil aftage

Inflationen, der har plaget politikere og centralbanker i USA og Europa den seneste tid, har ifølge prognosen udsigt til, at prisudviklingen når bunden i andet halvår, og derefter vil frygten for deflation aftage.

Dertil kommer, at emerging markets har udviklet sig langt mere positivt end frygtet tidligere i år. Faktisk er den største risiko aktuelt et stigende fokus på rentestigninger særligt i USA, hvor centralbanken, Federal Reserve, netop i dag, onsdag, mødes.

Hvad med renten?

Analytikere og økonomer venter med spænding på nyt om den første rentestigning, der ventes i andet halvår 2015, men altså kan komme før.

"Hvis det sker, kan det give store stigninger i obligationsrenterne, der kan give lidt pres på emerging markets igen og samtidig dæmpe væksten, som vi så det sidste år," forklarer Allan von Mehren.

USA i gang

Netop den amerikanske økonomi ventes at få ganske pænt gang i væksten. I år ventes en fremgang på 2,2 pct., og særligt andet halvår kan blive stærkt. I 2015 vil den amerikanske vækst ifølge prognosen stige til 3,5 pct.

"Fremadrettet vil amerikansk økonomi blive løftet af stærke formuestigninger, øget optimisme hos virksomheder og husholdninger, fremgang i reallønnen og en fortsat opdæmmet efterspørgsel i boligmarkedet," skriver Allan von Mehren.

I eurozonen venter Danske Bank økonomisk fremgang på 1,2 pct. i år voksende til 1,9 pct. næste år. Særligt sidstnævnte estimat er højere end konsensus-forventningen på 1,5 pct.

Lempelig pengepolitik hænger ved

Det er ikke mindst et løft i forbruget, der skal trække den fællesøkonomiske zone frem. Dertil kommer det seneste tiltag fra ECB, der skal sikre tilstrækkelig kredit til virksomheder og private, og ikke mindst ventes en faldende arbejdsløshed at spille positivt ind over de kommende år.

"Pengepolitikken vil dog formentlig være meget lempelig i lang tid fremover - ikke mindst i euro-zonen, hvor ledigheden stadig er meget høj og inflationen langt fra målsætningen om inflation lige under 2 pct," noterer Allan von Mehren.

Han løfter dog samtidig pegefingeren, fordi en alt for kraftig vækst og en lempelig pengepolitik er en farlig cocktail, der risikerer at føre til dannelsen af nye bobler på de finansielle markeder i årene, der kommer.

BRANCHENYT
Læs også