Sådan vil Cepos holde bundskatten i ro

Flyt udgift til det offentlige og spar danskerne for skattehop på op til 2.200 kr., foreslår tænketank.

Ifølge skitsen til en ny vækstplan skal bundskatten hæves med 0,28 procentpoint.

Brændeafgiften skal afskaffes, og det skal finansieres.

I regeringen og Venstres skitse til en vækstplan lyder det, at pengene blandt andet skal komme fra en stigning i bundskatten.

Et forslag, som blandt andet møder kritik fra De Konservative. Formand Lars Barfoed har gjort det klart, at partiet ikke lægger stemmer til, at bundskatten hæves.

Lavere vækst i det offentlige

Forslaget møder nu også kritik fra den liberale tænketank Cepos. Her peger man på, at man i stedet for en stigning i bundskatten bør finansiere bortfaldet af brændeafgiften med en lavere vækst i det offentlige forbrug.

”Hvis man reducerer væksten i det offentlige forbrug fra 0,9 pct. til 0,3 pct. i 2015 så kan det finansiere en afskaffelse af brændeafgiften. Så kan man aflyse forhøjelsen af bundskatten”, siger Mads Lundby Hansen, som er cheføkonom i Cepos. 

Cepos har regnet på, hvad den foreslåede stigning i bundskatten på 0,28 procentpoint vil have for danskerne. Hvis man kigger isoleret på den planlagte stigning, vil en LO-familie med to børn få knap 1.500 kr. mindre i rådighedsbeløb om året i forhold til de nuværende regler.

Skader arbejdsudbuddet

For en enlig pensionist vil det årlige fald i rådighedsbeløbet være på ca. 370 kr., og for en enlig dagpengemodtager bliver faldet på ca. 470 kr. For en funktionærfamilie med to børn vil faldet ligge på godt 2.200 kr.

Arbejdsudbuddet vil også tage skade af en stigning i bundskatten, lyder det.

"Ud over at det vil øge rådighedsbeløbet for danske familier, så vil det også være til gavn for arbejdsudbuddet, hvis man aflyser forhøjelsen af bundskatten. Forhøjelsen af bundskatten indebærer, at den øverste marginalskat øges fra 56,2 til 56,5 pct. Det skader arbejdsudbuddet,” siger Mads Lundby Hansen.

Forringer ikke servicen

Han påpeger, at den offentlige service ikke behøver at blive forringet, fordi man reducerer væksten i det offentlige forbrug.

”Produktivitetskommissionen har nemlig fundet, at man kan øge produktiviteten i den offentlige sektor bl.a. via konkurrenceudsættelse. Herudover fandt Produktivitetskommissionen, at der er mulighed for at øge produktiviteten betragteligt i ældresektoren og på folkeskoleområdet. Dermed kan man få mere service med færre ressourcer,” siger Mads Lundby Hansen.

Venstres næstformand, Kristian Jensen, har forsvaret aftalen med, at alle punkterne i vækstplanen tilsammen betyder, at et LO-par vinder 2.100 kr. om året.

BRANCHENYT
Læs også